Online консултации - въпроси и отговори


Общо 1164 записа в 117 страници:
« предходна ... 13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 ...  следваща »

  какви документи са необходими при вътреобщностна доставка на акцизни стоки за германия след 01,01,2007
Подадено от ?????? ????????? на 08 януари 2007 г.
  Освен стандартните търговски и транспортни документи, следва да заверите на митница и т.нар. ПАД (Придружителен административен документ), чийто образец може да намерите в Приложение № 8 към чл. 56, ал. 2 от ППЗАДС.
  Здравейте, моля да ми отговорите на следния въпрос: при условие, че внасяме материали от Сърбия и след тяхната преработка ги доставяме на Германия, какви ще са промените в документацията след 01,01,2007. Трябва ли да се доказва произход, какви документи да изискваме от нашите партньори в Сърбия и как ще се плаща ДДС
Подадено от ???????? на 08 януари 2007 г.
  При така описаната от Вас ситуация според нас имате два варианта:
  1. Да оформите стоките от Сърбия под режим свободно обръщение в Общността, като заплатите дължимото за тях митническо задължение у нас. След като извършите обработките върху тях, посредством вътрешнообщностна доставка ще ги експердирате до контрагента си в Германия.
  2. Да поставите материалите под режим Активно усъвършенстване, като след извършване на преработките декларирате компенсаторният продукт за режим транзит (Т1) до Германия. Успоредно с това оформяте и информационен лист ИНФ 1, в който описвате какви по произход са вложените в него материали, както и стойността на добавеният в страната ни труд. Така контрагента Ви в Германия ще може точно да определи размера на митническото задължение, което следва да заплати за да освободи стоките от митнически надзор. С приключването на транзита с внос, Вие ще може да приключите активното усъвършенстване за материалите от Сърбия.
  Здравейте, нашата фирма осъществява износ предимно за Германия, Гърция, Дания и Австрия.Интересуваме какви документи трябва да се подготвят след 01.01.2007 г. Научих,че е необходимо да се изготви само фактура и опаковъчен лист, т.к тези страни са от ЕС. Също така ми казаха, че във фактурата не е необходимо да се пише текста за произход на стоката, независимо, че фирмата ни е одобрен износител. Предварително благодаря! В очакване на Вашия отговор!
Подадено от ???? ????????? на 06 януари 2007 г.
  Тъй като Вие търгувате предимно със старни членки на ЕС, то считано от 01.01.2007 г. тази Ви дейност не подлежи на контрол от страна на митницата. Това означава, че освен търговски и транспортни документи не следва да оформяте никакви други, най-малкото пък митнически документи. Що се отнася до статута Ви на одобрен износител, то той няма приложение в търговията с ЕС, тъй като не реализирате износ, а вътрешнообщностни доставки. В тази връзка доказателство за произход на стоките не е нужно.
  Здравейте, управлявам лек автомобил, внесен преди 2 години и регистриран на роднина- инвалид, съответно, с префернцията за неплащане на ДДС(т.е. колата е под митнически надзор). Тъй като я ползвам основно аз колата, искам да си я прехвърля на мое име. Въпроса ми е- преди изтичането на 36- тия месец(02.2008) може ли да се прехвърли колата и ако да- ще трябва ли да платя ДДС- то на автомобила(първа регистрация 01.91) или се получава т.анр. заварено положение и няма да дължа ДДС?
Подадено от ?????? ?????? на 05 януари 2007 г.
  Не знам какво разбирате под заварено положение, но Вашето е че стоката (автомобила) към момента на присъединяване е под митнически надзор и тя ще остане в това си състояние до неговото изтичане, съобразно предвидените по старото законодателство срокове. Накратко казано, ако прехвърлите на свое име автомобила преди 02.2008 г., то тогава възниква вносно митническо задължение за него в пълен размер, заедно с компенсационна лихва, считано от датата на вноса до датата на прехвърлянето. Митническото задължение ще бъде определено в размер, в какъвто то би било заплатено ако вносителя не е ползвал облекчения.
  Здравейте, искам да задам следния въпрос.Имам стока която е в склад под митнически контрол от 12.2006 г. Стоката е внос от страна от ЕС.Трябва ли да минава през митница сега 1.01.2007 г. като е внесена през 2006 г.
Подадено от vili на 05 януари 2007 г.
  Тъй като стоката се намира под митнически надзор, задействан по старото законодателство, то приключването му следва да стане отново с митнически формалности. Това може да стане след като подадете митническа декларация за свободно обръщение и заплатите дължимото за нея ДДС (отново по сметките на митническото учреждение, където е задействан режима митническо складиране). Представеният сертификат EUR.1 ще докаже общностният статут на стоките, т.е. отново мита няма да дължите.
  Здравейте! Ще правим износ за Великобритания, като стоката ще пътува по море, под флага на страна, която не е член на ЕС.Какви документи трябва да придружават товара в този случай?
Подадено от ?. ????? на 05 януари 2007 г.
  Тъй като стоката дефакто ще напусне митническата територия на ЕС (макар и за кратко), ще трябва да осъществите среща с митническата ни администрация и да заверите избрано от Вас доказателство за общностен статут на експедираните стоки. Това доказателство може да бъде документ T2L, оформен върху екземпляр 4 от ЕАД или вписана абревиатура T2L в транспортните и/или търговски документи. Посредством това доказателство за статут при разтоварването на стоката в Англия тя ще бъде освободена от митнически контрол и ще може без проблеми да бъде доставена до контрагента Ви.
  Здравейте! Имам два въпроса. Живея в Австрия. 1.Какво ще се промени след 1.01.07 при внос на лично имущество ( имам предвид цялото домакинско имущество) Досега трябваше да се иска разрешение за внос да се прави списък с нещата, които се внасят и пр. и 2. Има ли някакви ограничения и евентуално какво трябва да заплатя ако закупя някаква по-скъпа стока, например 32 инчов плазмен телевизор от Австрия и реша да го занеса в България. Трябва ли да плащам ДДС при положение, че телевизорът е закупен от държава от ЕС и там е платен ДДС ?( В момента ако реша да си купя същия телевизор от Германия, например и да го внеса в Австрия не дължа нищо на австрийската държава, тъй като съм платила ДДС при покупката в Германия) Благодаря!
Подадено от ?????? на 04 януари 2007 г.
  Тъй като България вече е членка на ЕС и движението на стоки в рамките на Общността е свободно от митнически контрол, то няма пречка да осъществите пренасянето на личното си имущество до България. Това няма да е свързано със заплащането на нищо от Ваша страна, тъй като Вие в качеството си на физическо лице ще доставите вещи за лична употреба, а не с търговски цели (последното би било тълкувано като търговска сделка и обложено с ДДС).
  Здравийте, Фирмата ни е с придмет на дейност внос - износ.Имаме много въпроси , но най належащите са свързани с участието ни в мебелните изложения през м.януари 2007 в Германия и Англия.Там фирмата ни е наела щандове и заплатила съответния наем. Случаят е следния: На 10.01.2007 мострите ни ще заминат с камионче до 3,5 т,закупено на лизинг от нашата фирма. Камионът ще шофира наш служител и ще пътува само през страни от ЕС / през Румъния и Унгария/.Въпросите ни са: 1.Какви документи са необходими за придружаване на мострите за безпрепятствено преминаване през всички граници на Общността и как да бъдат попълнени? 2. Какви документи са необходими за камиона. Ще сме Ви много благодарни ,ако получим отговор още на 03.01.2007 Поздрави
Подадено на 04 януари 2007 г.
  Тъй като стоките няма да бъдат изпратени до конкретен получател в друга държава членка, то тогава следва да оформите проформа фактура и товарителница (CMR), като посочите Вашата фирма съответно и като продавач и като купувачи във фактурата и като изпращач и като получател във товарителницата. По този начин ако бъде извършена проверка от контролни органи (не става дума непременно само за митнически) в която и да е държава членка по пътя на товара, шофьора ще може да удостовери от къде са тези стоки и чия собственост са.
  Тъй като стоките няма да напускат митническата територия на Общността, то няма да е необхоимо извършването на каквито и да било митнически формалности, както при изпращането на мострите, така и при тяхното пристигане обратно в страната.
  Що се отнася до камиона, то задължително шофьора следва да разполага с оригинален регистрационен талон, валидна за ЕС гражданска отговорност и не на последно място пълномощно от собственика (фирмата), че може да го управлява на цялата територия на Общността (някой държави може да изискват и представянето на трудов договор или друг документ, доказващ връзка на шофьора с юридическото лице, собственик на дадено МПС).
  Здравейте, искам да попитам за промени при вноса на промишлени стоки от Турция. До сега ползвахме EUR.1 и не плащахме мито. Внасяхме само 20%ДДС. Как стои въпроса от 01,01,2007г. Чух за сертификат АTR - но не ми е ясно от какво освобождава той? Въпроса ми е ако имам такъв сертификат ще плащам ли мито.Воъбще какво се променя в документите и задълженията при внос от Търция
Подадено от ?????? на 03 януари 2007 г.
  Правилно сте разбрала за нововъждащият се у нас сертификат А.TR за доказване на произход за стоки от Турция. Освен него обаче в употреба ще влезе още един документ, доказващ произход съгласно Пан-Евро-Средиземноморските протоколи за произход, а именно EUR-MED. Въпреки това сертификатът EUR.1 няма да загуби своето практическо значение и двата документа ще се прилагат успоредно. Заверката им ще става от митническите власти. Сертификат А.TR ще доказва статут на стоките "свободно обръщение" (т.е. че са произведени изцяло от материали с произход Турция или за тях в Турция са платени митните сборове), докато сертификатът EUR.1 доказва произход на стоките (той може да е придобит и вследствие извършени достатъчни преработки и обработки и т.н.).
  Здравейте,компанията ни внася суровени под режим активно усъвършенстване/не ишлеме/ и разрешителното ни изтича през 06.2007.Материалите, които сме внесли, задължени ли сме да закрием до изтичане на разрешителното и въобще ще можем ли да внасяме стоки под същия режим след 01.01.07 Благодаря
Подадено от ?????????? на 03 януари 2007 г.
  Във въпроса си не сте конкретизирали от къде внасяте суровините, които поставяте под режим АУ. Това е от съществено значение, тъй като ако те са с произход ЕС, то разрешителното Ви е загубило своята правна сила от 01.01.2007 г. (общностни стоки не могат да бъдат поставяни под митнически надзор в която и да е държава членка). Тези стоки могат свободно да бъдат транспортирани до Вашите складови помещения, където Вие ще ги заведете задбалансово във счетоводната си отчетност и след като извършите обработките пак без митнически формалности ще ги върнете на контрагента си.
  Ако обаче използваните от Вас материали са необщностни по статут, то тогава разрешителното Ви за режим АУ остава валидно до предвидената в него дата. Всички материали, внесени преди 01.01.2007 г. по това разрешително следва да получат митническо направление в указаният в ЕАД срок.

Общо 1164 записа в 117 страници:
« предходна ... 13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 ...  следваща »

Задайте Вашия въпрос тук...

Уточнение - отговорите на въпросите са изтъкани от практиката и закона, но винаги окончателното мнение е само на митницата или институцията, която ще извършва процедурата.


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!