Специфична употреба

      Под режим специфична употреба могат да се допускат за свободно обращение стоки, освободени от мито или с намалена ставка на митото поради тяхната специфична употреба. Разрешение за използването на режим специфична употреба се издава, ако титулярят на разрешението се ангажира да употребява стоките за целите, предвидени за освобождаването от мито или за прилагането на намалена ставка на митото или да прехвърли това си задължение на друго лице при условия, определени от митническите органи.

      Митническият надзор за режим специфична употреба завършва и той бива приключен в който е да е от следните случаи:
      - когато стоките са използвани за цели, предвидени за освобождаване от мита или за прилагане на намалени ставки на митата;
      - когато стоките са изведени от митническата територия на Съюза, унищожени са или са изоставени в полза на държавата;
      - когато стоките са използвани за цели, различни от предвидените за освобождаване от мита или намалени ставки на митата и са платени приложимите вносни мита.

Други митнически режими

Повече по темата тук...

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!