Полезна информация за пътуващите извън страната

Страни-членки на Европейския съюз

Австрия: Управление на митниците, данъците и акцизите

Белгия: Централна митническа и акцизна администрация

Гърция: Главно управление на митниците и акцизите

Германия: Съвет за митници и акцизи

Дания: Централна митническа и данъчна администрация

Естония: Данъчен и митнически съвет

Ирландия: Служба на комисарите по приходите

Испания: Управление на митниците и специалните данъци

Италия: Митническа агенция

Кипър: Централно митническо управление

Латвия: Национален митнически съвет

Литва: Митническо управление

Люксембург: Управление на митниците и акцизите

Малта: Митническо управление

Полша: Митническа служба

Португалия: Главно митническо управление

Румъния: Национален митнически орган

Словения: Митническа администрация

Словакия: Финансова администрация

Унгария: Митническа и финансова гвардия

Финландия: Национален митнически съвет

Франция: Управление на митниците и косвените данъци

Холандия: Данъчна и митническа администрация

Хърватска: Митническа администрация

Чешка Република: Главно митническо управление

Швеция: Митническа администрация

Трети страни

Австралия

Бахрейн

Канада

Китай

Нова Зеландия

ОАЕ

Русия

САЩ

Сърбия

Швейцария

ЮАР

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!