Онлайн книжарница

Митническо представителство

Митническо представителство Съвременните разбирания за статута на митническите представители в международните търговски вериги определят същите като активни участници в процесите по управление на външнотърговския стокооборот. Съществуващите динамични особености и специфични характеристики на тези процеси стоят в основата за обособяването на митническото представителство като една професионално ориентирана дейност, подпомагаща в широк аспект осъществяваните от икономическите оператори сделки и действия със стоки в международния им обмен.
   
    Автор: доц. д-р Момчил Антов
    Страници: 308
    Корица: Мекa
    Година: 2021

ПоръчайЦена: 25,00 лв.

Ръководство за дейността на митническия представител

Ръководство за дейността на митническия представител Помагалото описва цялата дейност, която извършват митническите представители при внос, износ и транзит на стоки в контекста на новия Митнически кодекс на Съюза. Съдържа редица решени и нерешени примери и казуси, подпомагащи усвояването на разгледаните в него въпроси.
   
    Помагалото съответства на Държавния образователен стандарт и Националната изпитна програма на професията "Данъчен и митнически посредник".
   
    Автор: доц. д-р Момчил Антов
    Година: 2021
    Корица: мека
    Страници: 137

ПоръчайЦена: 15.00 лв.

Митнически контрол върху одобрените икономически оператори

Митнически контрол върху одобрените икономически оператори В световната митническа практика като върхова форма на достъп до улеснения в митническите формалности се разглежда статутът на т.нар. „Одобрен икономически оператор“ (AEO – Authorized Economic Operator). Той обединява възможностите за приложение на опростени митнически процедури и изграждането на надеждни международни вериги за доставки на стоки. Статутът АЕО е въведен в действие в страните - членки на ЕС през 2008 г. и е от съществено значение при търсенето на баланс между непрекъснато нарастващите изисквания към митническите администрации по отношение на сигурността и безопасността на международната търговия и желанието на търговците за лесно и бързо митническо оформяне на техните стоки. Приложението му има съществено отношение както към либерализирането и интензифицирането на международните търговски връзки, така и към правилното изпълнение на възложените функции и задачи на митническите контролни системи. С това значението на статута АЕО предопределя и необходимостта от задълбочено изследване на същността, съдържанието, технологията и проблемите на обхващащите го митнически контролни механизми с оглед подобряване на тяхната надеждност и ефективност.
   
    Автор: д-р Момчил Антов
    Година: 2017
    Корица: мека
    Страници: 253

ПоръчайЦена: 28,00 лв.

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!