Online консултации - въпроси и отговори


Общо 1164 записа в 117 страници:
 1  2  3  4  5  6 ...  следваща »

  В момента проверявам различните видове митническо складиране и търся подходящо такова за нас, но не съм сигурен дали бихме могли да приложим някое от тях. Планираме да внасяме преформи за бутилиране на вода и капачки от несъюзна държава, след което ще следва да ги обработим - да надуем преформите, да ги напълним с вода и да ги запечатаме с капачки. Така напълнените вече туби, ще бъдат изнасяни в държави извън ЕС.
  Въпросът ми е, можем ли да използваме митнически склад, с оглед на това че стоките не са предназначени за ЕС, а само се обработват в България и ако да под режим ка активно усъвършенстване ли следва да е или в друг такъв.
Подадено от Димитър Янев на 03 октомври 2018 г.
  Правилно сте се ориентирали в особеностите на отделните митнически режими в зависимост от предназначението на стоките. Режимът Активно усъвършенстване допуска въвеждането на територията на ЕС на стоки от трети страни, които да бъдат подложени на определени преработки или обработки и полученият впоследствие продукт да бъде реекспортиран извън ЕС. Тези преработки и обработки обаче не е задължително да бъдат извършвани в склад под митнически надзор, а след разрешение от страна на надзорната Ви митница, те могат да бъдат извършени и във Вашата производствена база.
  Здравейте, искам да попитам относно заповед ЗАМ-1203/13.09.2017 относно регистрация на икономическите оператори.
  Първо искам да попитам дали нашата фирма е икономически оператор. Един или два пъти в годината поръчваме машини или части от Китай свързани с нашето производство.Досега сме упълномощавали митнически агенти които да ни освобождават стоките от митницата. Сега според тази заповед трябва ли да се регистрираме в е-портала на агенция митници и съответно да вадим електронен подпис. Пак подчертавам не сме търговци или вносители на стоки от Китай с цел продажба. Благодаря!
Подадено от Антон Цанков на 09 януари 2018 г.
  Въпросната заповед на директора на Агенция "Митници" предвижда задължителна регистрация в системата за управление на идентификацията и достъп до електронните системи на АМ за всички лица, които предават данни до митническата администрация и/или участват в извършване на митнически формалности. /т. 12 /
  След като извършвате внос на машини / оборудване, независимо че се касае за един или два пъти годишно, то фирмата Ви несъмнено е икономически оператор, който предава данни към митническата администрация и извършва митнически формалности. Това, че го правите чрез митнически агент /представител/ ни ви изключва от обхвата на заповедта. Точно обратното, след като направите регистрацията ще видите, че в създадения потребителски акаунт ще имате възможност да упълномощите въпросния митнически агент /или друг/, който ще асоциира електронния си подпис към тази регистрация и ще може да ви представлява.
  Единственото изключение, което е предвидено в заповедта е за физическите лица, които инцидентно извършват вносни / износни операции, но след като сте дружество, вие несъмнено не попадате в това изключение. /т. 13/
  Регистрацията можете да извършите лично с електронния подпис на дружеството Ви или чрез представител, който ще трябва да упълномощите с нотариално заверено пълномощно.
 
  адв. Георги Горанов
  Предстои ни унищожаване на получени от чужбина стоки, за които все още няма оформен никакъв режим. Доколкото разбирам, има промени в тази област. Може ли да ми дадете малко повече информация?
Подадено от g на 28 януари 2017 г.
  Въпросът Ви е актуален, с оглед промените в тази област, наложени с новия Митнически кодекс на Съюза (Регламент 952/2013, МКС) и актовете по неговото допълване и прилагане (Делегиран регламент 2015/2446 и Регламент за изпълнение 2015/2447), които са в сила от началото на май 2016 г.
  Най – общо, трябва да имате предвид, че новите регламенти не говорят вече за унищожаването под митнически надзор като вид митническо направление, което зависи основно от волята на декларатора.
  Също така, важно е да се отбележи и, че унищожаването се възприема като вид действие по усъвършенстване на стоките.
  Т.е., ако се говори за унищожаване по инициатива на получателя на стоките, то това би следвало да стане под формата на режим активно усъвършенстване с всички формалности и последици, присъщи на режима, като разрешаване, обезпечаване, специфична отчетност и т.н.
  Единствено, в случаите на дефектни стоки или стоки неотговарящи напълно на условията по договора за доставка, може да се извърши унищожаване по подобие на действащото до май 2016 г. направление унищожаване под митнически надзор. Т.е., след искане до митницата и в присъствие на нейни служители при самото унищожаване. Дори, в случаите на дефектни или неотговарящи на договора стоки се говори и за унищожаване без митнически надзор, но трябва да имате категорични доказателства за това, че стоките, които сте унищожили са именно тези, които са били въведени в страната.
 
  адв. Георги Горанов
  0899808321
  georgi.goranov@taxlaw-bg.com
  Здравйте, имам следния проблем, по митническа деклерация съм превела Митото на Митническо бюро Европа вместо на Митническо бюро Горубляне, дайте ми съвет как могат да се прехвърлят парите от МБ Европа на МБ Горубляне
Подадено от Снежана Гелева на 12 август 2009 г.
  Проблема Ви би могъл да се реши в счетоводството на Митница Аерогара София, тъй като и двете митнически учреждения са в нейната структура. Ако от там обаче Ви откажат прехвърлянето на сумата по вътрешен ред, то тогава следва да внесете наново сумата в полза на МБ Горубляне и да подадете молба за възстановяване до МБ ТК Европа.
  Здравейте, Интересуваме дали мога да изнеса от България стока натоварена в два или повече ТИРа с една митническа декларация? Благодаря Ви предварително!
Подадено от Ogi на 02 август 2009 г.
  Отговорът на въпроса Ви е отрицателен, тъй като товарите във всяко превозно средство следва да бъдат декларирани поотделно. Това означава, че за всеки камион следва да опишете каква част от общият Ви товар подлежи на изнасяне чрез него, което априори означава, че следва да оформите и отделни митнически декларации.
  Здравейте! Моля кажете как стои въпроса с внасянето на музикални инструменти.Ще пътуваме с кола от Италия към България и инструмента ,ще е с нас.Естествено личен,на който свиря аз-не професионално,само като хоби.Става въпрос за синтезатор,и тъй като е електронен продукт, към музикалните инструменти ли се води или към ел.уредите-като касетофони ,компютри и т.н.Благодаря.Предполагам ,че ще бъде интересно и за други по-разпространени инструменти да кажете по нещо-китари барабани и т .н.Благодаря отново!
Подадено от hs на 08 юли 2009 г.
  Считаме въпроса Ви за неуместен, тъй като от две години и половина България е страна членка на ЕС, каквато е и Италия. В тази връзка предполагам, знаете че движението на стоки, хора и капитали в рамките на Общността е свободно от митнически контрол. Можете да пренасяте каквито си поискате стоки и вещи (музикални или не), без да е небходимо да ги декларирате или представяте пред митническите власти в която и да е държава от ЕС.
  kakvi dokumenti sa neobhodimi za elektonen nomer na transportna firma koyato veche e preregistrirana v agentsiata po vpisvania
Подадено от verdjinia valkova на 07 юли 2009 г.
  Регистрацията за получаване на EORI номер в митническото учреждение ще се извършва след представяне на попълнен регистрационен формуляр. Към регистрационният формуляр е необходимо да се прилагат документи за идентификация:
  - за физическите лица - валиден документ за самоличност;
  - за еднолични търговци, юридически лица, сдружения и други лица - документи за регистрация от компетентните органи на съответната държава, които осигуряват необходимите идентификационни данни и актуално състояние, издадени не по-късно от 6 месеца преди подаване на документите за EORI регистрация, ведно с легализиран превод на български език;
  Регистрационният формуляр и всички документи по регистрацията се попълват и подават на български език.
 
  Образец на регистрационният формуляр може да вземете от всяко митническо учреждение в страната.
  Здравейте Къде може да се намери информация за обмитяване на стоки, които се внасят от страни извън европейския съюз?Доколкото разбрах съществуват някакви таблици...информацията ми е необходима за някаква предваеителна представа за митото.
Подадено от Georgiev на 29 юни 2009 г.
  Цитираните от Вас "таблици" не съществуват, тъй като за обмитяването на стоките е от значение не само вида и характеристиките им, но и държавата на произход и сключените с нея от страна на ЕС споразумения за свободна търговия. Така за едни и същи стока ставката на митото може да се различава значително при съблюдаването на тези условия. Не бива да се подценява и факта, че са обособени над 24500 тарифни позици стоки, като към всяка позиция са обособени подпозиции (например позиция обувки, подпозиция - дамски и т.н.)
 
  В синтезиран вид тази информация може да откриете в митническата тарифа на ЕС (TARIC), като зададете необходимите критерии по които да се търси.
  Пиша Ви в интерес на моето желание да внасям бутилирани напитки от Европейският Съюз в България и затова прибягвам до вашите професионални услуги. Бих искал да знам какви митнически разходи бих имал за едно пале продукция и как става обмитяването му.
Подадено от Велков на 19 май 2009 г.
  Въпросът Ви е формулиран неправилно, тъй като предполагам знаете Р България е страна членка на ЕС, а търговията между страните членки е освободена от всякакви митнически формалности, вкл. и от заплащането на митни сборове. Това на практика означава, че митницата няма отношение към Вашата сделка и не осъществява контрол върху търгуваните от Вас стоки.
  Вътрешнообщностната търговия със стоки се контролира от НАП и то само по отношение на ДДС-то. Ако Вие сте регистрирано у нас лице по ЗДДС, то следва в 14-дневен срок от пристигането на стоките да съставите Протокол по чл.117а от ЗДДС и да се самообложите с 20% данък върху стойността им в лева. Ако не сте регистрирано по ЗДДС лице, то тогава нямате никакви задължения към българската фискална система по отношение на вътрешнообстностните Ви сделки.
  Моля обяснете ми колко трябва да платя за колет от САЩ на стойност 250 долара, който съдържа дрехи, инструменти и подаръци- така пише в описа.Платена е и транспортната такса- 95 долара.Възможни ли са някакви облекчения?
Подадено от Мария Стойнова на 16 април 2009 г.
  Еднозначен отговор на въпроса Ви не би могло да се даде, тъй като посочените стоки попадат в различни тарифни позиции и номера от Митническата тарифа на ЕС (само за дрехите има около 500 отделни тарифни номера, съгласно разновидностите им - блузи, панталони, ризи и т.н.).
  Посочената от Вас сума надвишава лимита за безмитен внос (45 евро при пратка от физическо лице и 150 евро при пратка от юридическо лице), което означава, че нямате право на митнически облекчения.

Общо 1164 записа в 117 страници:
 1  2  3  4  5  6 ...  следваща »

Задайте Вашия въпрос тук...

Уточнение - отговорите на въпросите са изтъкани от практиката и закона, но винаги окончателното мнение е само на митницата или институцията, която ще извършва процедурата.


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!