Документи

   При осъществяването на митническия контрол се ползват различни информационни източници извън нормативните разпоредби. Това са преди всичко първични документи, въз основа на които се извършват митническите процедури по манифестирането, тарифирането, декларирането и обмитяването на стоките, прилагане на митническите режими, обезпечаване на митническите задължения, установяването на митнически и валутни нарушения и други.
       Една част от тези документи се съставят от получателя или изпращача на стоката или техни представители, други се изготвят от превозвача или от митническите органи.
      От съществено значение е доброто познаване на документите, за да бъдат правилно попълвани, да се предоставят по предназначение и да се проверяват както формално, така и по същество. Тук са събрани и описани по-голяма част от използваните за целите на митническия контрол документи, като се надяваме информацията да е от полза на всички осъществяващи външнотърговска дейност.

 Търговски документи


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!