Транзит

      Режимът разрешава пренасянето на стоки от едно място до друго място на митническата територия на Съюза, т.е. от отправно до получаващо митническо учреждение. В зависимост от митническия статут на поставяните под този режим стоки, той се прилага в два варианта:
            - Външен съюзен транзит (процедура Т1): режим с отложено плащане, прилага се при пренасянето на несъюзни стоки, като същите не се облагат с вносни митни сборове и не подлежат на мерките на търговската политика.
      В зависимост от посоката на движение на стоките, могат да се обособят следните подвидове външен съюзен транзит:
      (входен транзит) - транзит от входно до вътрешно митническо учреждение (т. А - т. С);
      (изходен транзит) - транзит от вътрешно до изходно митническо учреждение (т. D - т. E);
      (директен транзит) - транзит от входно до изходно митническо учреждение (т. А - т. B);
      (в Съюза) - транзит между две вътрешни митнически учреждения (т. F - т. G).

T1

            - Вътрешен съюзен транзит (процедура Т2): намира приложение при пренасянето на съюзни стоки между две точки на митническата територия на Съюза, но през територията на трета страна.

T2

      Режимът Транзит е един от най-често използваните митнически режими, като разпоредбите му за процедура Т1 са описани в чл. 226 от Регламент (ЕС) №952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза, а за процедура Т2 в чл. 227 от същия Регламент.
      Режимът може да бъде задействан посредством оформянето на митническа декларация (декларация "Транзит"), изготвена върху формуляри на ЕАД, като вместо допълнителни декларации могат да бъдат използвани различни видове товарни списъци. За стоки под режим транзит се считат и тези, които се превозват под покритието на Карнет TIR, Карнет АТА, Манифест НАТО 302 или чрез пощенски пратки, включително колети.
      Срокът за транзитиране на стоките от отправно до получаващо митническо учреждение не може да бъде по-голям от 15 дни, като в определени случаи митническите органи могат да определят и маршрут за превоза на стоките. Те трябва да бъдат представени в непроменено състояние в получаващото митническо учреждение, като се спазват взетите мерки за тяхното идентифициране.
      При спазване разпоредбите на режим Транзит, титуляра на режима е длъжен да обезпечи в пълен размер (100%) митническото задължение и другите държавни вземания, които биха възникнали за стоката. Обезпечение не се изисква за превози по вода и въздух, за стоки пренасяни по електропроводи и тръбопроводи, превози чрез "БДЖ" АД, за превози на пощенски пратки, както и за стоки със статут на общностни (процедура Т2). Обезпечението може да бъде еднократно, покриващо една транзитна операция или общо, покриващо няколко транзитни операции. То може да бъде учредено с банкова гаранция или с паричен депозит в лева.

      Повече информация за приложението на режим Транзит може да откриете в раздел "Процедури при транзит".

Други митнически режими

Повече по темата тук...

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!