Online консултации - въпроси и отговори


Общо 1164 записа в 117 страници:
« предходна ... 12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 ...  следваща »

  Здравейте, получихме стока от Австрия с жп транспорт. Въпреки, че стоката е натоварена 2007г. се оказа, че не можем просто да разтоварим вагона както е при вътрешнообщностно придобиване, а трябва да манифестираме стоката на митница. Защо се манифестира стоката, след като е натоварена от стана-членка на ЕС и е за България?
Подадено от ????? ???????? на 14 януари 2007 г.
  Според нас възможните причини за манифестиране на стоките са две:
  1. Изпращаните стоки да не са общностни и като такива те да се придвижват до България под режим транзит (Т1). CIM товарителницата в този случай има ролята и на транзитна митническа декларация.
  2. Превоза на стоките да се е осъществил през територията на трета страна (например Сърбия) и в тази връзка едва след манифестиране и доказване общностният статут на стоките (посредством T2L), ще може да ги разтоварите.
  Здравейте, на 22.12.2006 получихме стоки от Германия с транзитна декларация(Тс).Стоките са собственост на фирма с която имаме договор за ушиване на готови облекла на ишлеме.Въпреки,че изготвихме и предадохме на Митническото бюро необходимите документи за поставяне на стоките под режим АУ (чл.329 ал.3 т.1 и чл.382 ал.1.т.2 от ППЗМ) ,документите ни не бяха обработени.В писмо 4412/100106 на Агенция Митници са посочени четири изисквания,на които трябва да отговарят едновременно доставки като гореописаната за да бъдат поставени след 01.01.2007 под режим АУ .Нашият случай не отговаря на точка 4- за да имаме разрешение трябва да сме подали искане с ЕАД, но подадените документи не са обработени. В последния абзац на т.I е записано че "В случаите,когато за стоките не са изпълнени едновременно всички условия изброени по-горе тези стоки не могат да се поставят след датата на пресъединяването под режим АУ,защото имат Общностен статут и не са напускали митническата територия на разширената Общност". От това следва ли ,че не трябва да се подава декларация за допускане на стоките за свободно обръщение и как ще се приключи транзита?
Подадено от ?. ?????? на 13 януари 2007 г.
  За съжаление нещата не стоят точно така, тъй като стоките са пристигнали в страната преди присъединяването и са поставени под митнически надзор (транзит в страната, временно или митническо складиране). Този надзор може да приключи само след даването на друго митническо направление на стоките. Тъй като както и сама виждате от Указанията на АМ, че фирми работещи преди присъединяването по опростените процедури не получават правото сега да продължат с активно усъвършенстване, то за Вас остават най-общо казано 2 възможности:
  1. Да върнете стоките на изпращача, тъй като те не са Ваша стобственост.
  2. Да ги декларирате у нас чрез митническа декларация за свободно обръщение като заплатите дължимото ДДС. След като експедирате обратно компенсаторният продукт до контрагента си под формата на вътрешнообщностна доставка, това ДДС следва да Ви бъде възстановено от НАП.
  здравеите,предстои ни износ за македония,преди влизането ни ес не можехме да издадем евро 1,защото материалите бяха предимно внос от ес и не бяха претърпели достатъчна обработка,интересува ме сега как стои въпроса с евро 1
Подадено от ???? на 12 януари 2007 г.
  Вече не би трябвало да имате проблеми при заверката на сертификат EUR.1, тъй като това трябва да стане въз основа на Споразумението за асоцииране между страните членки на ЕС и Р Македония, а не въз основа на двустранното ни споразумение за свободна търговия (то отпадна от 01.01.2007 г.).
  доставена стока при режим активно режим акт.усъвършенстване през 2006г.Предстои да се изнесе през 2007г. С какви документи ще стане това и ще трябва ли да се плащат някакви гаранции от м.Суходол до Кулата или други за стоката
Подадено от ?. ???????? на 11 януари 2007 г.
  Експедирането на готови компенсаторни продукти до контрагенти в рамките на ЕС става след задействането на режим транзит (Т1) и информационен лист ИНФ 1. Обезпечаване на митническото задължение ще има, но транзитната операция ще се реализира с отправно митническо учреждение МБ Суходол (BG005103) и получаващо митническо учреждение в страната членка на ЕС, където контрагента Ви е позициониран. ГКПП Кулата е вътрешно за ЕС митническо учреждение и то няма отношение към въпросната транзитна операция, въпреки че превоза преминава през негова територия.
  Здравейте и ЧНГ!!!Много здраве и късмет на целия ви екип през 2007г.! Имам няколко въпроса относно промените след 01.01.2007г.
  1.Имаме клиент в Словения, стоките към него изпращаме с камион, който минава през Сърбия. Въпросът ми е т.к Сърбия не е член на ЕС какви документи ще са необходими за износът, камиона ще трябва ли да се пломбира, ще е нужен ли сертификат EUR1 и ще минавам ли митница?
  2.Вторият ми въпрос е относно изпращанията към Германия - освен Фактура,CMR, сертификата за обработка на дървените палета има ли друг документ, който ще ми бъде необходим? Ще трябва ли да се пише текста на одобрен износител върху фактурата, както беше до сега за да бъде доказан преференциалният произход на стоките?
  Предварително Ви благодаря!
Подадено от Ralitsa на 11 януари 2007 г.
  Като цяло и двата Ви въпроса не са от компетенцията на митницата, тъй като тя не контролира движението на общностни стоки в рамките на ЕС. Въпреки това, по отношение на превоза до Словения ще се наложи да осъществите среща с митническата администрация, тъй като освен фактура и товарителница ще Ви е необходима и заверката на доказателство за общностния статут на стоките (т.нар. T2L). Той ще послужи на митническите власти в Словения за освобождаване на стоките от митнически контрол, тъй като те ще се явят на вход в ЕС от към трета страна (Сърбия). Съвета ни към Вас е да задействате и Карнет TIR, тъй като на територията на Сърбия стоките ще се придвижат под режим транзит и с него ще избегнете митническите формалности там (преди всичко претенции за обезпечаване на транзитната операция).
  За стоките, предназначени за Германия няма да Ви необходимо нищо друго като документи, но при условие, че превоза им ще се осъществи само през териториите на държави членки. В противен случай отивате на горния вариант.
  Здравейте! Моля, да ми отговорите на следният въпрос: При задействан документ Т2L, нужно ли е този документ да се приключи в посочено получаващо митническо учреждение? Пример: Стоки от Италия с T2L пристигат в България. От Калотина няма никакви печати от митницата, на вътрешна митница ми казаха, че този документ не се заверява. Вярно ли е? Боя се да не се получи проблем в бъдеще, а от опит знам, че всеки задействан транзитен документ от една митница се приключва на друга митница, а T2L е вид транзит!
Подадено от Geri на 10 януари 2007 г.
  Погрешно считате, че документът T2L удостоверява задействан режим транзит за вписаните в него стоки. Това е само доказателство за статут на тези стоки и освен в издаващато го митница, никое друго митническо учреждение не може да прави заверки в него. Митническото учреждение, в което стоките бъдат представени задържа този документ и допуска стоките за свободно обръщение без митнически формалности.
  при покупка на стока от ЕО дължи ли се такса ЕЕО и ако да на кого се плаща и кой контролира това
Подадено от chavorski на 10 януари 2007 г.
  Таксата остава дължима, като всички "бивши" вносители на стоки от ЕС вече са със статут на производители, тъй като именно те пускат на пазара у нас ел. оборудването. Таксите отново се превеждат по сметка на ПУДООС, като контролен орган е Министерство на околната среда и водите, респективно РИОСВ.
  Здравейте. Прочетох, че при внос през Гърция (Солун) до България може да се ползва банкова гаранция на български спедитор. Това означава ли, че при задействането на транзита в Солун отговорното лице трябва да присъства, за да въведе 4-ри цифреният код уникален за всеки сертификат. Каква транзитна декларация се използва Т1 или Т2L? Благодаря предварително.
Подадено от ???? ????????? на 09 януари 2007 г.
  Да, правилно сте разбрали, че вече отговорни лица по дадена транзитна операция могат да бъдат както чуждестранни лица у нас, така и български лица в друга държава членка на ЕС. Що се отнася до необходимостта от физическо присъствие на лице, фигуриращо в сертификата за обща банкова гаранция в отправното митническо учреждение, то ние считаме, че това е задължително условие, тъй като в противен случай би могло да се стигне до злоупотреби с гаранцията.
  Транзитът, който се задейства е Т1, а не Т2L, тъй като последното е доказателство за статут и няма нищо общо с митническият режим транзит.
  Здравейте , на 30,12,06 г получихме стоки от Гърция предназначени за обработка/ досега работехме под АУ/ . На 03,01,07 г митница не ни освободи колата под претекст , че АУ вече не съществува и искат да го оформят като внос за което трябва да заплатим ДДС. С което не мога да се съглася.
Подадено от r_levenova на 08 януари 2007 г.
  За съжаление този проблем обективно съществува и стоки със статут на Общностни не може да бъдат поставяни под митнически режим (какъвто е АУ). Изискването за заплащане на ДДС е продиктувано от невъзможността да се проследи какво ще се случи с тези стоки, след освобождаването им от митнически надзор.
  Надяваме се въпроса да намери някакво логично решение, тъй като става дума за средства, които почти нито една от фирмите работещи по договори за преработка или обработка със страните от ЕС не може да си позволи. Може би решението на проблема е от компетенцията на НАП и от там да допуснат тези стоки в страната например с частично обезпечаване на данъка.
  Здравейте. Предстои ни износ за Македония на стока която произвеждаме.Интересува ме дали още важи EUR1 или има някакво изменение. Благодаря
Подадено от ???????? на 08 януари 2007 г.
  Няма проблем да заверите сертификат EUR.1 за Македония, но вече по силата на Споразумението за стабилизация и асоцииране между Македония и ЕС, а не съгласно Споразумението за свободна търговия между Република България и Македония.

Общо 1164 записа в 117 страници:
« предходна ... 12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 ...  следваща »

Задайте Вашия въпрос тук...

Уточнение - отговорите на въпросите са изтъкани от практиката и закона, но винаги окончателното мнение е само на митницата или институцията, която ще извършва процедурата.


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!