Новата система на ЕС за контрол на вноса (ICS2)


Автор: Ugo Sbriglio


добавено: 22.12.2022 г.


Европейският съюз (ЕС) въвежда нова митническа информационна система за товари преди пристигането, наречена Система за контрол на вноса или ICS2. ICS2 ще позволи събирането на данни за всички стоки, влизащи в ЕС, преди тяхното пристигане и даването на разрешение за техния внос. Посредством нея митническите органи на ЕС ще идентифицират по-добре високорисковите пратки, ще могат да се намесят в най-подходящата точка от веригата на доставки и да улеснят трансграничното оформяне на законната търговия. Новата система ще засегне стоките, влизащи в ЕС при всички видове транспорт, но ще бъде пусната в три фази:
1) превозвачи на експресни пратки и пощи
2) въздушни товари и
3) морски, автомобилен и железопътен.

ICS2 ще влезе в сила от 1 март 2023 г. и ще се изисква ново отчитане на данни преди натоварването на въздушни пратки, транспортирани до или през ЕС. Някои въздушни превозвачи ще започнат да изискват такива данни още на 31 декември 2022 г. за целите на тестване и планиране.

Как работи ICS2?

Въздушният превозвач или спедиторът трябва да предоставят предварителна информация на митническите власти в ЕС за товара преди неговото натоварване на самолета, която подлежи на автоматизиран преглед за възможни заплахи за сигурността. В допълнение към ICS2 се изпраща набор от данни преди пристигането, включително подробности за пътуването. Съобщенията за товарене и за пристигане се наричат заедно Обобщена декларация за въвеждане (ENS).

Властите на ЕС ще изискват стандартните за преди товарене данни (PLACI) за хаус въздушна товарителница „7+1“, както следва:
1. Име на изпращача
2. Адрес на изпращача
3. Име на получателя (включително EORI номер за товари, престояващи в Европа)
4. Адрес на получателя
5. Описание на товара (включително 6-цифрени кодове по ХС)
6. Общо количество
7. Общо тегло
+
1. Номер на въздушната товарителница

След като митниците на ЕС анализират данните, ще се връща съобщение за състоянието на пратката:
- Одобрена за товарене
- Заявка за информация
- Заявка за проверка
- Не товарете

Как можете да се подготвите?

Започнете да предприемате стъпки, за да гарантирате, че на вашите логистични доставчици се предоставят точни данни. Подаването на неточни данни или неспазване на тези изисквания може да доведе до финансови санкции, спиране на товара на границата, отказ на митническо оформяне, отхвърляне на ENS декларации с лошо качество и забавяне на товара.

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!