Шенгенска информационна система. Защита на личните данни в Шенгенското пространство. Вашите права

добавено: 19.04.2011 г.

източник: Агенция Митници

   Какво представлява шенгенското пространство

   Зона без контрол на вътрешните граници. Към момента участващите в Шенгенското споразумение държави са 25: Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция. Част от тях не са в Европейския съюз: Исландия, Норвегия и Швейцария, но те изцяло са се присъединили към Шенгенското право.

   Какво представлява шенгенското сътрудничество

   Всеки има право на свободно движение в рамките на Шенгенското пространство. Целта на Шенгенското сътрудничество е да осигури защита на хората и тяхната собственост чрез намаляване на възможностите за злоупотреба с това право.

   Какво представлява Шенгенската информационна система

   Участващите в системата държави подават сведения, наричани сигнали, за издирвани лица и лица в неизвестност, загубени и откраднати вещи и за забрана за влизане на територията. ШИС е компютърна мрежова система, съдържаща информация относно издирвани лица, откраднати вещи и превозни средства. ШИС могат да ползват полицията, гранична полиция, митниците и частично органите, които се занимават с издаването на визи и разрешения за престой.
   Центърът на ШИС се намира в Страсбург, Франция. В ШИС информацията се съхранява според местното законодателство на страната, която дава сведение. В системата има данни за над 1 милион души, като те могат да включват: лично име, фамилно име, първа буква от второ лично име, прякор, особени белези, дата на раждане, място на раждане, пол, гражданство, дали лицето е било въоръжено, дали лицето си служи с насилие, причина за сигнала (такива сигнали могат да бъдат за изчезнало лице, заповед за арест, отказ за влизане в Шенгенската зона и други), какво действие (мярка) следва да бъде предприето по отношение на това лице.

   Какво представлява Националната шенгенска информационна система

   В МВР на Република България се създава, поддържа и експлоатира Националната Шенгенска информационна система на Република България (НШИС). Тя осигурява обмена на информация по линия на ШИС между държавите, прилагащи Шенгенското законодателство за защита на националната сигурност и обществения ред, управление на контрола по външните граници на Шенгенското пространство и подпомагане на полицейското и съдебното сътрудничество.

   Какви са правата на физическите лица

   Всяко лице има право да поиска:
   • информация (потвърждение) за това дали се обработват негови лични данни от даден администратор, за целите на обработване на данните, за категориите данни и за получателите (категориите получатели), на които данните се разкриват.
   • достъп до отнасящи се до него лични данни.
   • информация (съобщение) в разбираема за него форма, съдържащо личните му данни, които се обработват от съответния администратор;
   • информация (съобщение) за източника на данните, които се отнасят до лицето и които се обработват от администратора;
   • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни.
   • заличаване, коригиране, блокиране на негови лични данни;
   • уведомяване на третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко извършено заличаване, коригиране или блокиране на негови лични данни (освен ако това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия).

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!