магистърска програма Валутен, митнически и данъчен контрол

Архив новини

ЕС предлага модернизиране на Световната митническа организация

521 разглеждания от 24 юни 2021 г.

    ЕС представя за пръв път инициативата си за широка реформа на Световната митническа организация (СМО) — световния форум, който оформя международните стандарти и общите действия в областта на митниците. Инициативата за модернизиране ще спомогне за укрепване на позицията на СМО като ключова многостранна институция и ще ѝ помогне да се справя по-ефективно с промените в днешната постоянно променяща се международна търговска среда, като същевременно подкрепя екологичния и цифровия преход. Инициативата на ЕС ще бъде представена на всички членове на СМО на заседанието на Съвета на СМО, което започва днес.
   
    СМО има над 180 членове, в това число ЕС и неговите държави членки. Като единствената световна организация, занимаваща се с митнически дела, СМО е ангажирана със значителен брой въпроси в тази област, както и с въпроси, свързани с международната търговия, сигурността и транспорта. От създаването си преди почти 65 години обаче СМО никога не е била подлагана на цялостна реформа, въпреки дълбоките промени в международната търговия и новите предизвикателства, пред които са изправени националните митнически администрации по света. По-конкретно ЕС вижда необходимост от по-ясно приоритизиране на работата на СМО в съответствие с предизвикателствата през следващите десетилетия, от подобрения в нейното управление и в процеса ѝ на вземане на решения, както и в нейната ефикасност.
   
    Инициативата за модернизиране, предложена тази седмица от ЕС, е под формата на поредица от препоръки, в които се подчертават основните дейности на организацията и същевременно се дава ясна насока за бъдещата ѝ работа, която може да подобри нейния международен авторитет и да я превърне в по-ефективен участник в насърчаването на безопасната, сигурна и законна търговия. Накратко, представянето от ЕС включва триетапен подход към стратегическата реформа:
   
    Първо, СМО следва да се съсредоточи в по-голяма степен върху стратегическите приоритети, отразяващи най-важните предизвикателства на 21-ви век. По-специално СМО следва да се съсредоточи върху цифровизацията на митниците и използването на данни, включително за справяне с разрастването на електронната търговия и обмена на информация; приноса на митниците за опазването на околната среда и екологичната програма; разработване на подходи за обслужване на едно гише и координирано управление на границите с цел опростяване на митническото оформяне за предприятията; засилване на управлението на риска от страна на митническите органи.
    Второ, методите на управление в СМО следва да бъдат допълнително осмислени, за да може организацията да изпълнява пълноценно своята роля в динамичната международна среда. Прозрачността, институционалните процеси и процесите на вземане на решения трябва да бъдат подобрени, като се използват по най-добрия начин ресурсите, с които разполага организацията.
    Трето, средствата за финансиране на СМО следва да бъдат разгледани, за да се гарантира дългосрочната устойчивост на Организацията и да се подобри нейната позиция в глобалната многостранна структура, особено след пандемията от COVID-19 и като част от икономическото възстановяване.
   
    Контекст
   
    От създаването си през 1952 г. СМО никога не е била обект на цялостна реформа и, макар в миналото да бяха отправени редица предложения за модернизиране, ЕС зае позицията, че следва да бъде приложен по-всеобхватен и последователен подход.
   
    Днешното представяне е в съответствие с целите, формулирани в неотдавнашното съобщение на Комисията относно преглед на търговската политика — най-вече осигуряване на основана на правила рамка в областта на търговията, която да засили гъвкавостта и устойчивостта на веригите на доставки и да подпомага цифровия и екологичния преход. Една такава инициатива би била в съответствие и със стратегията на Комисията и ЕСВД за съживяване и укрепване на многостранния ред и за водеща роля на ЕС в многостранните организации чрез заемане на единна позиция.
   
    Следващи стъпки
   
    След приключването на заседанието на Съвета на СМО тази седмица се очаква на следващите си заседания СМО да задълбочи обсъжданията по инициативата на ЕС за модернизиране и да я включи като стратегическа програма в новия си цикъл на политиката.
   
    За повече информация
   
    Представяне от ЕС към модернизиране на СМО: Реформиране на Световната митническа организация
   
    Обновено многостранно сътрудничество, съобразено с 21-ви век: програма на ЕС
   
    Съобщение относно преглед на търговската политика

Коментари

  Все още няма направени коментари!
 Вашият коментар 

anti robot anti robot anti robot anti robot

   Всички полета са задължителни!

Последни новини

24 февруари 2022 г. - Стандартът GS1 - възможности за приложение в митниците
21 февруари 2022 г. - Агенция „Митници“ установи избягване на мита и ДДС за 1 милион лева при вноса на електронни цигари за еднократна употреба
18 февруари 2022 г. - Пътят до четвъртия граничен пункт със Северна Македония трябва да е готов през 2023 г.
17 февруари 2022 г. - Капацитетът на ГКПП "Капитан Андреево" и "Лесово" ще се увеличи
14 февруари 2022 г. - 68 млрд.лв. общият износ на страната
04 февруари 2022 г. - Практическо обучение за използване на Access2Markets
31 януари 2022 г. - Доклад на ЕК относно напредъка при разработването на електронните митнически системи
28 януари 2022 г. - ЕС сезира СТО за търговските ограничения на Китай спрямо Литва
26 януари 2022 г. - 26 януари - Международен ден на митниците
25 януари 2022 г. - Публикуван е отчетът за дейността на Агенция Митници за 2021 г.
14 януари 2022 г. - Дефицитът в търговското салдо на България се увеличи с 58% за година към ноември
06 януари 2022 г. - Публикуван е актуализирания списък със стоки с двойна употреба
31 декември 2021 г. - От 01.01.2022 г. Агенция Митници открива две нови единни сметки за плащания на публични задължения
22 декември 2021 г. - Промени в търговските правила между ЕС и Обединеното Кралство
13 декември 2021 г. - Износът е нараснал двуцифрено до края на октомври
10 декември 2021 г. - Китай блокира изцяло вноса от Литва заради Тайван
25 ноември 2021 г. - Износът на България достигна 50 милиарда лева
24 ноември 2021 г. - Открита е дарителска кампания за лечение на Тамара Влайкова
23 ноември 2021 г. - Проект на eATA карнет
19 ноември 2021 г. - Започва проект за цялостна електронна обработка на митническите и акцизните плащания
14 ноември 2021 г. - Нови митнически правила влизат в сила от 1 януари 2022 г. във Великобритания
13 ноември 2021 г. - За деветте месеца износът расте двуцифрено
07 ноември 2021 г. - Агенция "Митници" е задържала над 3,5 милиона стоки-менте от началото на годината
06 ноември 2021 г. - Износът на съвременно изкуство от България ще става по опростена процедура
02 ноември 2021 г. - ЕС и САЩ намаляват митата, ще си сътрудничат и за „зелена стомана“

Общо 6786 записа в 272 страници:
« предходна ... 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 ...  следваща »

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!