Архив новини

ЕС предлага модернизиране на Световната митническа организация

557 разглеждания от 24 юни 2021 г.

    ЕС представя за пръв път инициативата си за широка реформа на Световната митническа организация (СМО) — световния форум, който оформя международните стандарти и общите действия в областта на митниците. Инициативата за модернизиране ще спомогне за укрепване на позицията на СМО като ключова многостранна институция и ще ѝ помогне да се справя по-ефективно с промените в днешната постоянно променяща се международна търговска среда, като същевременно подкрепя екологичния и цифровия преход. Инициативата на ЕС ще бъде представена на всички членове на СМО на заседанието на Съвета на СМО, което започва днес.
   
    СМО има над 180 членове, в това число ЕС и неговите държави членки. Като единствената световна организация, занимаваща се с митнически дела, СМО е ангажирана със значителен брой въпроси в тази област, както и с въпроси, свързани с международната търговия, сигурността и транспорта. От създаването си преди почти 65 години обаче СМО никога не е била подлагана на цялостна реформа, въпреки дълбоките промени в международната търговия и новите предизвикателства, пред които са изправени националните митнически администрации по света. По-конкретно ЕС вижда необходимост от по-ясно приоритизиране на работата на СМО в съответствие с предизвикателствата през следващите десетилетия, от подобрения в нейното управление и в процеса ѝ на вземане на решения, както и в нейната ефикасност.
   
    Инициативата за модернизиране, предложена тази седмица от ЕС, е под формата на поредица от препоръки, в които се подчертават основните дейности на организацията и същевременно се дава ясна насока за бъдещата ѝ работа, която може да подобри нейния международен авторитет и да я превърне в по-ефективен участник в насърчаването на безопасната, сигурна и законна търговия. Накратко, представянето от ЕС включва триетапен подход към стратегическата реформа:
   
    Първо, СМО следва да се съсредоточи в по-голяма степен върху стратегическите приоритети, отразяващи най-важните предизвикателства на 21-ви век. По-специално СМО следва да се съсредоточи върху цифровизацията на митниците и използването на данни, включително за справяне с разрастването на електронната търговия и обмена на информация; приноса на митниците за опазването на околната среда и екологичната програма; разработване на подходи за обслужване на едно гише и координирано управление на границите с цел опростяване на митническото оформяне за предприятията; засилване на управлението на риска от страна на митническите органи.
    Второ, методите на управление в СМО следва да бъдат допълнително осмислени, за да може организацията да изпълнява пълноценно своята роля в динамичната международна среда. Прозрачността, институционалните процеси и процесите на вземане на решения трябва да бъдат подобрени, като се използват по най-добрия начин ресурсите, с които разполага организацията.
    Трето, средствата за финансиране на СМО следва да бъдат разгледани, за да се гарантира дългосрочната устойчивост на Организацията и да се подобри нейната позиция в глобалната многостранна структура, особено след пандемията от COVID-19 и като част от икономическото възстановяване.
   
    Контекст
   
    От създаването си през 1952 г. СМО никога не е била обект на цялостна реформа и, макар в миналото да бяха отправени редица предложения за модернизиране, ЕС зае позицията, че следва да бъде приложен по-всеобхватен и последователен подход.
   
    Днешното представяне е в съответствие с целите, формулирани в неотдавнашното съобщение на Комисията относно преглед на търговската политика — най-вече осигуряване на основана на правила рамка в областта на търговията, която да засили гъвкавостта и устойчивостта на веригите на доставки и да подпомага цифровия и екологичния преход. Една такава инициатива би била в съответствие и със стратегията на Комисията и ЕСВД за съживяване и укрепване на многостранния ред и за водеща роля на ЕС в многостранните организации чрез заемане на единна позиция.
   
    Следващи стъпки
   
    След приключването на заседанието на Съвета на СМО тази седмица се очаква на следващите си заседания СМО да задълбочи обсъжданията по инициативата на ЕС за модернизиране и да я включи като стратегическа програма в новия си цикъл на политиката.
   
    За повече информация
   
    Представяне от ЕС към модернизиране на СМО: Реформиране на Световната митническа организация
   
    Обновено многостранно сътрудничество, съобразено с 21-ви век: програма на ЕС
   
    Съобщение относно преглед на търговската политика

Коментари

  Все още няма направени коментари!
 Вашият коментар 

anti robot anti robot anti robot anti robot

   Всички полета са задължителни!

Последни новини

24 август 2022 г. - Европа отличи БГ методика срещу измами, която нашите митници отказват да ползват
18 август 2022 г. - Нови сертификати за произход на стоки с QR код
17 август 2022 г. - България спира износа на дърва за трети страни
12 август 2022 г. - Тарифни и нетарифни мерки по държави - на един клик разстояние
10 август 2022 г. - Нов митнически шеф в Свиленград, преместиха Марашев в Русе
10 август 2022 г. - Вносът на руски въглища в ЕС спира от днес
10 август 2022 г. - За първото шестмесечие външната търговия нараства с над 40%
08 август 2022 г. - В понеделник стартират рокади в митниците
05 август 2022 г. - Служебното правителство смени шефа на Агенция "Митници"
01 август 2022 г. - 1,5 млрд. лв. повече приходи за първото шестмесечие отчита Агенция „Митници“
27 юли 2022 г. - Ревизия на Митническия кодекс на Съюза
25 юли 2022 г. - Комисията задвижва процес за присъединяване на Украйна към Конвенцията за общ транзит и Конвенцията за опростяване на формалностите в търговията със стоки
25 юли 2022 г. - Турция иска държавен контрол на "Капитан Андреево" заради корупция
21 юли 2022 г. - ЕС забрани вноса на руско злато и бижута, разхлаби условията за сделките с храни
20 юли 2022 г. - Агенция "Митници" отговаря: Как се проверява вносът на украински стоки у нас?
15 юли 2022 г. - Вносът от Украйна към България наближава 1 млрд. лв. за периода януари-май 2022 г.
15 юли 2022 г. - Отклонен транзит на стоки на стойност над 142 000 лева разкриха митническите служители на МП Капитан Андреево
13 юли 2022 г. - Вносът расте повече от износа на България
07 юли 2022 г. - На 7 юли българските митнически служители честват професионалния си празник
04 юли 2022 г. - 192 български фирми ползват преференциалното тарифно третиране с Република Корея
03 юли 2022 г. - Агенция „Митници“ отчита пореден месец със значителен ръст на приходите
30 юни 2022 г. - ЕС отпуска над 270 млн. евро на държавите-членки за оборудване на митниците през следващите три години
28 юни 2022 г. - Приет е Стратегически план на Световната митническа организация за 2022-2025 г.
14 юни 2022 г. - До края на 2023 г. нови IT системи напълно ще дигитализират процесите по митническо оформяне за износ и транзит
14 юни 2022 г. - Нови документи от ЕК относно въвеждането на ICS2

Общо 6797 записа в 272 страници:
« предходна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 ...  следваща »

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!