Архив новини

ЕС предлага модернизиране на Световната митническа организация

551 разглеждания от 24 юни 2021 г.

    ЕС представя за пръв път инициативата си за широка реформа на Световната митническа организация (СМО) — световния форум, който оформя международните стандарти и общите действия в областта на митниците. Инициативата за модернизиране ще спомогне за укрепване на позицията на СМО като ключова многостранна институция и ще ѝ помогне да се справя по-ефективно с промените в днешната постоянно променяща се международна търговска среда, като същевременно подкрепя екологичния и цифровия преход. Инициативата на ЕС ще бъде представена на всички членове на СМО на заседанието на Съвета на СМО, което започва днес.
   
    СМО има над 180 членове, в това число ЕС и неговите държави членки. Като единствената световна организация, занимаваща се с митнически дела, СМО е ангажирана със значителен брой въпроси в тази област, както и с въпроси, свързани с международната търговия, сигурността и транспорта. От създаването си преди почти 65 години обаче СМО никога не е била подлагана на цялостна реформа, въпреки дълбоките промени в международната търговия и новите предизвикателства, пред които са изправени националните митнически администрации по света. По-конкретно ЕС вижда необходимост от по-ясно приоритизиране на работата на СМО в съответствие с предизвикателствата през следващите десетилетия, от подобрения в нейното управление и в процеса ѝ на вземане на решения, както и в нейната ефикасност.
   
    Инициативата за модернизиране, предложена тази седмица от ЕС, е под формата на поредица от препоръки, в които се подчертават основните дейности на организацията и същевременно се дава ясна насока за бъдещата ѝ работа, която може да подобри нейния международен авторитет и да я превърне в по-ефективен участник в насърчаването на безопасната, сигурна и законна търговия. Накратко, представянето от ЕС включва триетапен подход към стратегическата реформа:
   
    Първо, СМО следва да се съсредоточи в по-голяма степен върху стратегическите приоритети, отразяващи най-важните предизвикателства на 21-ви век. По-специално СМО следва да се съсредоточи върху цифровизацията на митниците и използването на данни, включително за справяне с разрастването на електронната търговия и обмена на информация; приноса на митниците за опазването на околната среда и екологичната програма; разработване на подходи за обслужване на едно гише и координирано управление на границите с цел опростяване на митническото оформяне за предприятията; засилване на управлението на риска от страна на митническите органи.
    Второ, методите на управление в СМО следва да бъдат допълнително осмислени, за да може организацията да изпълнява пълноценно своята роля в динамичната международна среда. Прозрачността, институционалните процеси и процесите на вземане на решения трябва да бъдат подобрени, като се използват по най-добрия начин ресурсите, с които разполага организацията.
    Трето, средствата за финансиране на СМО следва да бъдат разгледани, за да се гарантира дългосрочната устойчивост на Организацията и да се подобри нейната позиция в глобалната многостранна структура, особено след пандемията от COVID-19 и като част от икономическото възстановяване.
   
    Контекст
   
    От създаването си през 1952 г. СМО никога не е била обект на цялостна реформа и, макар в миналото да бяха отправени редица предложения за модернизиране, ЕС зае позицията, че следва да бъде приложен по-всеобхватен и последователен подход.
   
    Днешното представяне е в съответствие с целите, формулирани в неотдавнашното съобщение на Комисията относно преглед на търговската политика — най-вече осигуряване на основана на правила рамка в областта на търговията, която да засили гъвкавостта и устойчивостта на веригите на доставки и да подпомага цифровия и екологичния преход. Една такава инициатива би била в съответствие и със стратегията на Комисията и ЕСВД за съживяване и укрепване на многостранния ред и за водеща роля на ЕС в многостранните организации чрез заемане на единна позиция.
   
    Следващи стъпки
   
    След приключването на заседанието на Съвета на СМО тази седмица се очаква на следващите си заседания СМО да задълбочи обсъжданията по инициативата на ЕС за модернизиране и да я включи като стратегическа програма в новия си цикъл на политиката.
   
    За повече информация
   
    Представяне от ЕС към модернизиране на СМО: Реформиране на Световната митническа организация
   
    Обновено многостранно сътрудничество, съобразено с 21-ви век: програма на ЕС
   
    Съобщение относно преглед на търговската политика

Коментари

  Все още няма направени коментари!
 Вашият коментар 

anti robot anti robot anti robot anti robot

   Всички полета са задължителни!

Последни новини

07 ноември 2022 г. - 18 митнически пункта ще получат ново рентгеново оборудване до март 2025 г.
02 ноември 2022 г. - ЕК публикува версия 2023 на Комбинираната номенклатура
02 ноември 2022 г. - Агенция „Митници“ отчита близо 20% ръст на приходите през септември
02 ноември 2022 г. - Ще съкращават опашките по границата с Турция, обсъжда се и нова жп линия
01 ноември 2022 г. - България бележи абсолютни рекорди в износа на горива и ток
01 ноември 2022 г. - Промени в Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос
29 октомври 2022 г. - Тази нощ граничните пунктове с Турция спират работа
26 октомври 2022 г. - Зачестяват опитите за нелегален внос на лекарства от Турция
13 октомври 2022 г. - Промяна на името на Турция на Türkiye / Republic of Türkiye и въздействие върху митническите документи
13 октомври 2022 г. - Споразуменията за свободна търговия са увеличили износа на ЕС до над 1 трилион евро
12 октомври 2022 г. - Износът и вносът продължават да растат двуцифрено
12 октомври 2022 г. - Правителството ще обяви части от "Капитан Андреево" за обект на национална сигурност
09 октомври 2022 г. - Европейският парламент одобрява митническото обслужване на едно гише
07 октомври 2022 г. - НОМА организира семинар Нови аспекти в акцизното законодателство
04 октомври 2022 г. - Агенция „Митници“ отчита 1257,4 млн. лева приходи за август 2022 г.
02 октомври 2022 г. - Присъединяване от 01.10.2022 г. на Украйна към Конвенцията за общ транзитен режим
02 октомври 2022 г. - ЕС се готви да забрани вноса на руска водка и стомана
02 октомври 2022 г. - Русия се затвори за товарни автопревозвачи от "неприятелски страни"
27 септември 2022 г. - Мерките на ЕС за търговска защита запазват над 460 000 работни места в Европа
27 септември 2022 г. - България и Румъния се договориха за Дунав мост-3
26 септември 2022 г. - Втори сме в света по износ на слънчоглед, трети по експорт на олио
15 септември 2022 г. - В Скопие беше подписан протокол за изграждане на ГКПП Струмяни-Берово
03 септември 2022 г. - Агенция „Митници“ отчита 1168,8 млн. лева приходи за юли 2022 г.
24 август 2022 г. - Европа отличи БГ методика срещу измами, която нашите митници отказват да ползват
18 август 2022 г. - Нови сертификати за произход на стоки с QR код

Общо 6795 записа в 272 страници:
« предходна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  следваща »

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!