магистърска програма Валутен, митнически и данъчен контрол

Архив новини

Специален доклад 13/2023: Одобрените икономически оператори - солидна митническа програма с неизползван потенциал и неравномерно изпълнение

172 разглеждания от 08 май 2023 г.

    На 5.05.2023 г. Европейската сметна палата публикува "Специален доклад 13/2023: Одобрените икономически оператори - солидна митническа програма с неизползван потенциал и неравномерно изпълнение".
   
    В този документ Палатата подчертава:
   
    1. За процеса: "... Програмата за ОИО се изпълнява от държавите членки, чиито митнически органи отговарят за издаването и управлението на разрешенията за ОИО в ЕС. Митническите органи на държавите членки могат да предоставят статут на ОИО на всеки икономически оператор, установен на митническата територия на ЕС, ако икономическият оператор отговаря на определени общоевропейски критерии, установени в МКС..." и "...държавите членки трябва да разполагат с ясни процедури за издаване на разрешения, с подробни национални инструкции и процедури...".
    2. Относно измерването на изпълнението: "...Законодателството и насоките, регулиращи програмата за ОИО, трябва да гарантират, че статут на ОИО се предоставя само на легитимни и уважавани търговци. То трябва също така да предоставя значими предимства на тези търговци, за да се опростят техните митнически процедури...". В контрола на изпълнението на митническото звено липсват подходящи ключови показатели за ефективност;
    3. Относно нарушенията на данъчното и митническото законодателство: "... Установихме, че един от критериите за допустимост, свързан със спазването на митническото законодателство и данъчните правила, е неясен и се тълкува различно в различните държави членки. Статут на ОИО не може да бъде предоставен на търговци, които сериозно или многократно са нарушавали митническите или данъчните правила, приложими към тяхната икономическа дейност. Критерият се прилага за: i) заявителите; ii) служителите, отговарящи за митническите въпроси на заявителите; и iii) лицата, които отговарят за заявителя или упражняват контрол върху управлението на заявителя...". Този критерий следва да обхваща всички нарушения, свързани с правилата за спазване на търговските правила;
    4. Относно ползите: "...Митническите органи трябва да предоставят предимства на ОИО от ЕС и от държави извън ЕС, които са подписали споразумения за взаимно признаване с ЕС12. Предимствата, които са посочени в МКС, са задължителни..." и още: - "...Еднаквото третиране на ОИО в ЕС насърчава търговците да кандидатстват за програмата за ОИО...": - "...Неравното третиране на ОИО в рамките на ЕС обаче не осигурява равнопоставеност на единния пазар и увеличава оперативните и финансовите рискове, свързани с митническите операции и бюджета на ЕС.
   
    В доклада на Сметната палата се препоръчва:
    1. С цел подобряване на регулаторната рамка на програмата на ЕС за УЕП, Комисията следва да: (а) да разработи понятието "сериозни и повтарящи се нарушения"; б) да задължи митническите органи на консултираните държави-членки да отговарят на консултациите относно изпълнението на критериите за ОИО в законодателството за ОИО; и в) да предостави обяснения относно приоритетното третиране на пратките, избрани за контрол в Насоките за ОИО.
    2. Разработване на система за мониторинг: "...Комисията, заедно с държавите членки, следва да подобри общата рамка за измерване на изпълнението на програмата на ЕС за ОИО..." и "...Комисията следва редовно да наблюдава правилното прилагане на програмата за ОИО съгласно законодателството за ОИО и споразуменията за взаимно признаване, и по-специално (а) редовно да следи дали държавите членки предоставят полагащите им се предимства на всички ОИО; б) да следи дали държавите членки координират действията си по наблюдение на търговците, които са ОИО и имат постоянни представителства в други държави членки; и в) да следи дали държавите членки използват последователно системата на икономическите оператори за регистриране на всички действия по управление на разрешенията за ОИО...".
   
    Special report 13/2023: Authorised Economic Operators – Solid customs programme with untapped potential and uneven implementation
   
    Replies of the European Commission to the European Court of auditors’ special report

Коментари

  Все още няма направени коментари!
 Вашият коментар 

anti robot anti robot anti robot anti robot

   Всички полета са задължителни!

Последни новини

27 септември 2023 г. - Българските и турските митници ще си сътрудничат при въвеждането на новата транзитна система
26 септември 2023 г. - Отрязаха частните лаборатории от контрол на храните по границите
22 септември 2023 г. - Агенция „Митници“ публикува данни за вноса и износа на зърнени култури
22 септември 2023 г. - Информация за вносителите на стоманени продукти от Република Турция
19 септември 2023 г. - Парламентът прие окончателно промени във Валутния закон
14 септември 2023 г. - Годишен доклад на Световната търговска организация
14 септември 2023 г. - България ще вдигне забраната за внос на украинско зърно
14 септември 2023 г. - Митниците купуват нови скенери за 76 млн. лева
13 септември 2023 г. - Юли е петият пореден месец, в който износът е по-слаб от миналата година
11 септември 2023 г. - Търговската защита на ЕС през 2022 г.
07 септември 2023 г. - Турция и ЕС ще подновят преговорите за модернизиране на митническия съюз
05 септември 2023 г. - Предстоящи промени в граничния контрол при внос в Обединеното кралство
24 август 2023 г. - БТПП: Увеличава се броят на издадените АТА Карнети
24 август 2023 г. - Предават ГКПП "Рудозем-Ксанти" на Агенция "Митници"
23 август 2023 г. - Стартиране на новите митнически системи за износ и транзит - 28.08.2023 г.
21 август 2023 г. - САЩ може да наложат антидъмпингови мерки спрямо България за износ на матраци
18 август 2023 г. - Търговското салдо: ЕС е на излишък, България - на „червено”
17 август 2023 г. - Комисията прие подробни правила за докладване за преходния период на Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM)
16 август 2023 г. - Индонезия започва спор в СТО заради митата на ЕС за внос на биодизел
15 август 2023 г. - БСК: Има големи трудности пред износа ни за Китай
10 август 2023 г. - Износът за трети страни леко расте, вносът се свива двуцифрено към края на юни
02 август 2023 г. - ЕС и Филипините започват предварително проучване за сключване на споразумение за свободна търговия
02 август 2023 г. - ЕС и Турция обсъждат актуализация на митническия съюз
20 юли 2023 г. - Молдова: Съветът удължава действието на мерките за временна либерализация на търговията
19 юли 2023 г. - Агенция „Митници“ стартира кампания за популяризиране на Програмата за „Одобрени икономически оператори“

Общо 6788 записа в 272 страници:
 1  2  3  4  5  6 ...  следваща »

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!