Online консултации - въпроси и отговори


Общо 1164 записа в 117 страници:
« предходна ... 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 ...  следваща »

  Здравейте, от миналата година товарим камиони в италия за българия, който пристигаха тук с швейцарска фактура и експортна митническа декларация от италия. днес натоварихме един камион в милано, който пак трябва да пътува и влезе в българия с швейцарска фактура. тъй като швейцария е страна извън европейския съюз в българия трябва да минем митница, както досега. обаче в италия не могат да обмитят стока за друга страна членка на ЕС, какво трябва да се направи в този случай?
Подадено от ???? ????????? на 23 януари 2007 г.
  Вие реализирате вътрешнообщностно придобиване на стоки от Италия, а не внос от Швейцария, тъй като стоките се предполага, че са със общностен статут. Това, че стойността им ще заплатите на швейцарски контрагент не означава, че тези стоки подлежат на митнически контрол. При пристигането им у нас няма да ходите на митница (освен ако не е задействан Карнет TIR заради осъществен превоз през Сърбия), а следва да съставите протокол по чл.117 от ЗДДС и в 14-дневен срок да внесете дължимото ДДС по сметка на НАП. Това движение на стоки следва да отразите и в месечната си ИНТРАСТАТ декларация (ако сте достигнали нормативно определените прагове).
  При износ на български стоки за Египет може ли да се издаде EUR 1?
Подадено от ?????? ?????? на 22 януари 2007 г.
  Отговорът на въпроса Ви е положителен, тъй като България вече като страна членка на ЕС може да се възползва от Пан-евро-средиземноморското споразумение за свободна търговия. Ако при производството на стоките Ви са вложени и материали, произхождащи от този регион (например от Турция), то може да заверите и сертификат EUR-MED, като в него посочите с коя държава е ползвана кумулация на произхода.
  Zdravejte i dobre, che vi ima. Eto vaprosat mi: vnesli sme stomana na AU s otlozheno plashtane prez 2006, ot Italia. Sega trjabva da transportirame kompensatornija produkt do Romania. Zaedno s nego obache trjabva sa sahstija kamion da natovarim i druga stomanena stoka, kojato e zakupena ot nas v Balgarija prez 2006 i saotvetno transformirana v instrument. Kakvi dokumenti da podgotvim i kak da procedirame? Razbrah, che AU stava transit. Mogat li i dvete stoki da sa v edin kamion?
Подадено от Dineva на 21 януари 2007 г.
  Няма проблем да натоварите в едно и също превозно средство двата вида стоки. Това може да направите като ги поставите под режим транзит (Т) и за стоките с български произход издадете доказателство за общностен статут T2L. Така при получаването на стоките, контрагента Ви ще може да освободи едните от митнически контрол, а другите да оформи митнически.
  Здравейте, представлявам немска фирма-производител, която е изнесла част от производството си в Южна Корея и Виетнам. До края на миналата година при внос от Германия за артикулите, произведени извън ЕС се плащаше мито, въпреки че са в листата на немската фирма. Моля да ме информирате как ще бъди сига, защото на практика при получаването на артикулите във фирмата-майка в Германия от нейните филиали в Азия, вече един път е платено мито при входа в ЕС?
Подадено от ?.?????? ????????? на 20 януари 2007 г.
  Ако в Германия митните сборове за тези стоки са заплатени, то това означава, че те са придобили общностен статут и придвижването им до България ще бъде освободено от митнически контрол. На практика за Вас ще се реализира вътрешнообщностно придобиване на стоки.
  Ако обаче тези стоки се поставят под митнически надзор в Германия (например режим митническо складиране) и в качеството си на необщностни стоки бъдат транзитирани до България, то тогава за тях възниква вносно митническо задължение у нас.
  Здравейте, искам да Ви благодаря за изчерпателния отговор който ми изпратихме. Във връзка с ВОП възникна и още един въпрос, на който не мога да намеря отговор: При ВОП как се определя такса опаковка която трябва да платим на ПУДОС, в какъв срок би следвало да я внесем и по кои сметки. Благодаря Ви предварителна
Подадено от toplo на 19 януари 2007 г.
  По отношение на продуктовите такси и такса опаковка промяна в разпоредбите няма. Таксите се начисяват въз основа теглото на съответните продукти и се внасят по старата сметка на ПУДООС. Плащането може и да е месечно - за всички ВОП от предходния месец.
  Здравейте!Ние сме фирма,работеща изцяло с материали на клиента/ишлеме/.В момента имаме материали внесени преди 01.01.2007 г. на АУ/ОП.Компенсаторните продукти произведени от тези материали изпращаме за Франция с TIR и INF.1,но имаме и материали получени след 01.01.2007 ,които не подлежат на митнически контрол-компенсаторните продукти също.Въпроса ми е :може ли компенсаторни продукти от материали внесени преди 01.01.2007 и тези от 2007 г. да пътуват в едно товарно помещение?Трябва ли компенсаторните продукти получени от материали след 01.01.2007 да се описват в тиркарнета/за тях ще бъдат издадени съответно само фактура и CMR/?Благодаря предварително.
Подадено от ??????? на 18 януари 2007 г.
  От така зададеният въпрос разбирам, че компенсаторните продукти ще пътуват през територията на трета страна (вероятно Сърбия), тъй като само тогава е удачно използването на Карнет TIR като гаранционен документ по транзита. В него се вписват всички намиращи се в товарното помещение на превозното средство стоки, без оглед на техния статут у нас, тъй като на територията на третата страна, през която ще премине превоза, всички стоки (общностни или необщностни) са със статут на чуждестранни и те трябва да се движат транзит с обезпечено митническо задължение. В тази връзка за копменсаторните продукти, произведени от материали получени след 01.01.2007 г. следва да оформите доказателство за статут T2L, което да придружава стоките до получателя. Посредством него той ще освободи от митнически контрол общностните стоки, а останалите ще трябва да оформи за свободно обръщение съгласно митническото законодателство на Общността.
  Здравейте, на 15.01.2007 ни предстоят две вътрешнообшностни придобивания от Италия - единия камион ще мине през Гърция , а другия през Сърбия - какво трябва да се направи от наша страна и в двата случая! Предварително Ви благодаря
Подадено от ?????? на 17 януари 2007 г.
  Митницата ще има отношение само към пратката, която ще премине през територията на Сърбия, тъй като най-вероятно ще бъде под покритието на Карнет TIR, който следва да се приключи у нас. За целта трябва да отидете в най-близкото до Вас митническо учреждение, където да представите документите за оформяне. Италианският Ви партньор следва да завери документ T2L, с който Вие ще докажете общностният статут на стоките и така ще ги освободите от митнически контрол.
  Що се отнася до пратката през Гърция, то митницата няма отношение към нея, тъй като тя няма да напуска митническата територия на Общността.
  И в двата случая за Вас остава задължението в 14-дневен срок да си внесете ДДС-то за получените стоки и да ги включите в месечната си справка за пристигания на стоки ИНТРАСТАТ.
  Здравейте! Въпроса ми е следния: Внесено на името на инвалид МПС, което има митническо ограничение до средата на 2007, може ли да се продаде сега на лице неинвалид,без да се дължи неплатеното при вноса на колата ДДС на конска сила? Благодаря предварително
Подадено от ??????? ???????? на 17 януари 2007 г.
  За съжаление това не е възможно, тъй като митническият надзор все още е в сила (той ще отпадне едва след като изтече нормативно предвиденият срок от 36 месеца). Приемането на страната ни в ЕС не означава отмяна на разпоредби от преди 01.01.2007 г., а по-скоро приемането на нови от тази дата.
  Здравейте! За стока обект на ВОП (доставка от Австрия) постъпила на режим митническо складиране преди 31.12.2006, която бихме искали да изтеглим сега или през месец Февруари 2007, как ще се дължи ДДСто - към митницата по стария режим за внос на стоки или според новите разпоредби на ЗДДС (начисляване и включване в дневниците)?
Подадено от ???????? ??????????? на 16 януари 2007 г.
  Тъй като стоките се намират под митнически надзор, то съгласно митническото законодателство той следва да приключи когато стоките получат допустимо митническо направление. С други думи казано за да получите стоките си следва да оформите митническа декларация, чрез която да освободите стоките си за свободно обръщение след заплащане по сметката на митницата на дължимото за нея ДДС. Доказателството за произход, което сте представили при поставянето на стоките под режим МС ще послужи като доказателство за общностен статут и ще Ви освободи от мита.
  Здравейте! Изправени сме пред следния казус - лицензиран складодържател по ЗАДС продава акц.стока на българска фирма, нелицензирана по ЗАДС, която от своя страна продава стоката на лиц.складодържател от страна в ЕС. Трябва ли да се изготвя ПАД за движението на стоката от българ.лиц.скл. към лиц.скл.от ЕС, при положение че бълг.лиц.скл. издава фактура към бълг.фирма-нелиц.по ЗАДС, а те от своя страна издават фактура към лиц.скл.от ЕС?
Подадено от ???? на 15 януари 2007 г.
  Тъй като Вие първо реализирате сделка с нерегистрирано по смисъла на ЗАДС лице, то следва във фактурата да начислите дължимия за стоките акциз и той да Ви бъде заплатен от купувача. Когато последния изпраща стоката към лице в ЕС, той не следва да включва в продажната цена платения у нас акциз, като успоредно с фактурата издаде и Опростен придружителен административен документ (ОПАД). Когато крайния получател получи стоката и я въведе в данъчния си склад или заплати ефективно дължимият за нея акциз, той следва да върне един от екземплярите на ОПАД на изпращача, за да може той да си възстанови платеният преди това акциз.

Общо 1164 записа в 117 страници:
« предходна ... 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 ...  следваща »

Задайте Вашия въпрос тук...

Уточнение - отговорите на въпросите са изтъкани от практиката и закона, но винаги окончателното мнение е само на митницата или институцията, която ще извършва процедурата.


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!