СПИСЪК
на сметките на Aгенция “Mитници”
за приходи от митни сборове, ДДС при внос, акциз при внос, акциз при сделки в страната, глоби, лихви и неустойки.

(последна актуализация: 05.10.2020 г.)

Митническо учреждение

Обслужваща банка

Код

Наимено-
вание

Код на вид плащане

IBAN

Наимено-
вание

БАЕ

BIC

1000

Териториално управление към Териториална дирекция Митница Бургас

 

BG65 STSA 9300 8210 0828 00

Банка ДСК ЕАД

STSA 9300

STSABGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Акциз при сделки в страната

220200

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

1002

МП Летище Бургас

 

BG97 STSA 9300 8210 0830 00

Банка ДСК ЕАД

кл. Бургас

STSA 9300

STSABGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

1003

МП Малко Търново

 

BG16 STSA 9300 8210 0831 00

Банка ДСК ЕАД

кл. Бургас

STSA 9300

STSABGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

1005

МБ Нефтохимически комбинат

 

BG48 STSA 9300 8210 0833 00

Банка ДСК ЕАД

кл. Бургас

STSA 9300

STSABGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

1007

МП Пристанище Център

 

BG64 STSA 9300 8210 0834 00

Банка ДСК ЕАД

кл. Бургас

STSA 9300

STSABGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

1008

МБ Свободна зона Бургас

 

BG80 STSA 9300 8210 0835 00

Банка ДСК ЕАД

кл. Бургас

STSA 9300

STSABGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

1009

МБ Сливен

 

BG46 STSA 9300 8210 0845 00

Банка ДСК ЕАД

кл. Бургас

STSA 9300

STSABGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

1010

МБ Ямбол

 

BG30 STSA 9300 8210 0844 00

Банка ДСК ЕАД

кл. Бургас

STSA 9300

STSABGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

1011

МП Лесово

 

BG96 STSA 9300 8210 0836 00

Банка ДСК ЕАД

кл. Бургас

STSA 9300

STSABGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

1012

МП Царево

 

BG15 STSA 9300 8210 0837 00

Банка ДСК ЕАД

кл. Бургас

STSA 9300

STSABGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

1013

МП Нефто-
пристанище

 

BG31 STSA 9300 8210 0838 00

Банка ДСК ЕАД

кл. Бургас

STSA 9300

STSABGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

1014

МП Жп гара Свиленград

 

BG62 STSA 9300 8210 0846 00

Банка ДСК ЕАД

кл. Бургас

STSA 9300

STSABGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

1015

МП Капитан Андреево

 

BG78 STSA 9300 8210 0847 00

Банка ДСК ЕАД

кл. Бургас

STSA 9300

STSABGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

2000

Териториално управление към Териториална дирекция Митница Варна

 

BG48 UNCR 7000 8224 0669 94

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Акциз при сделки в страната

220200

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

2002

МП Варна - Запад

 

BG05 UNCR 7000 8224 0665 07

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

2003

МП Летище Варна

 

BG69 UNCR 7000 8224 0670 04

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

2005

МП Пристанище Варна

 

BG28 UNCR 7000 8224 0679 36

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

2006

МП Пристанище “Леспорт”

 

BG10 UNCR 7000 8224 0665 14

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

2007

МП Ферибот Варна

 

BG42 UNCR 7000 8224 0665 20

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

2008

МБ Шумен

 

BG20 UNCR 7000 8224 0670 13

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

2009

МБ Добрич

 

BG63 UNCR 7000 8224 0665 30

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

2010

МП Балчик

 

BG95 UNCR 7000 8224 0665 36

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

3000

Териториално управление Териториална дирекция Митница Пловдив

 

BG41 UNCR 7000 8224 0665 38

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Акциз при сделки в страната

220200

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

3001

МБ Казанлък

 

BG84 UNCR 7000 8224 0665 40

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

3002

МП Летище Пловдив

 

BG95 UNCR 7000 8224 0670 21

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

3004

МБ Пазарджик

 

BG68 UNCR 7000 8224 0670 22

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

3005

МБ Свободна зона Пловдив

 

BG51 UNCR 7000 8224 0665 52

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

3006

МБ Смолян

 

BG62 UNCR 7000 8224 0666 45

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

3007

МБ Карлово

 

BG85 UNCR 7000 8224 0671 04

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

3008

МБ Стара Загора

 

BG04 UNCR 7000 8224 0671 07

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

3009

МБ Пловдив

 

BG20 UNCR 7000 8224 0671 10

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

3010

МБ Свиленград

 

BG83 UNCR 7000 8224 0666 55

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

3011

МБ Кърджали

 

BG02 UNCR 7000 8224 0666 58

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

3012

МБ Хасково

 

BG41 UNCR 7000 8224 0671 20

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

3013

МБ Интермодален терминал

 

BG11 UNCR 7000 8224 1518 56

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

4000

Териториално управление Териториална дирекция Митница Русе

 

BG40 STSA 9300 8204 0644 00

Банка ДСК ЕАД

STSA 9300

STSABGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Акциз при сделки в страната

220200

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

4002

МБ Разград

 

BG76 STSA 9300 8210 0471 00

Банка ДСК ЕАД

кл. Разград

STSA 9300

STSABGSF

 

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

4006

МП Пристанище

 

BG22 STSA 9300 8204 0655 00

Банка ДСК ЕАД

кл. Русе

STSA 9300

STSABGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

4011

МБ Търговище

 

BG40 STSA 9300 8212 9690 00

Банка ДСК ЕАД

кл. Търговище

STSA 9300

 

STSABGSF

 

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

4014

МП Силистра

 

BG38 STSA 9300 8229 7318 00

Банка ДСК ЕАД

STSA 9300

 

STSABGSF

 

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

4201

МБ Враца

 

BG58 UNCR 9660 8255 3501 18

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД  

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

4203

МП Оряхово

 

BG31 UNCR 9660 8255 3503 13

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

4205

МП Пристанище Лом

 

BG80 UNCR 7000 8200 1301 16

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

4210

МБ Монтана

 

BG62 UNCR 7000 8221 0728 37

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

4211

МБ Видин

 

BG 58 UNCR 7000 8221 0730 06

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

4212

МП Брегово

 

BG80 UNCR 7000 8221 0729 98

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

4213

МП Връшка чука

 

BG75 UNCR 7000 8221 0729 91

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

4300

МП Пристанище Свищов

 

BG45 UNCR 9660 8260 0464 13

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Акциз при сделки в страната

220200

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

4301

МБ Габрово

 

BG20 UNCR 9660 8204 3641 10

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

4303

МП Летище Горна Оряховица

 

BG67 UNCR 9660 8222 5298 12

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

4304

МБ Ловеч

 

BG79 UNCR 9660 8204 3640 18

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

4306

МБ Плевен

 

BG26 UNCR 9660 8276 3569 17

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

4307

МП Сомовит

 

BG76 UNCR 9660 8255 3944 14

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

4309

МБ Севлиево

 

BG37 UNCR 9660 8255 5213 13

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

4311

МБ Троян

 

BG46 UNCR 7000 8221 7655 11

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

5800

Териториално управление Териториална дирекция Митница София

 

BG89 UNCR 7000 8219 2905 58

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Акциз при сделки в страната

220200

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

5801

МБ Ботевград

 

BG40 UNCR 7000 8219 2905 67

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

5803

МБ Драгоман

 

BG60 UNCR 7000 8219 2905 95

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

5804

МП Калотина

 

BG49 UNCR 7000 8219 2905 99

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

5805

МБ Перник

 

BG06 UNCR 7000 8219 2902 09

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

5807

МБ София - Запад

 

BG45 UNCR 7000 8219 2905 74

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

5808

МБ София – Изток

 

BG07 UNCR 7000 8219 2905 79

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

5809

МП Стрезимировци

 

BG86 UNCR 7000 8219 2903 21

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5810

МБ Български разменно-сортировъчен център

 

BG82 UNCR 7000 8223 4660 49

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5811

МБ Слатина

 

BG93 UNCR 7000 8223 4660 45

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5100

МБ Летище

 

BG10 UNCR7630 8200 0002 08

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

5106

МП Летище София - пътници

 

BG51 UNCR 7000 8219 2903 69

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

5107

МП Летище София - товари

 

BG77 UNCR 7000 8219 2903 86

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

5700

МБ Благоевград

 

BG98 UNCR 7000 8219 2900 08

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Акциз при сделки в страната

220200

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

5701

МБ Гоце Делчев

 

BG63 UNCR 7000 8219 2901 53

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

5702

МП Гюешево

 

BG65 UNCR 7000 8219 2903 11

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

5703

МП Златарево

 

BG12 UNCR 7000 8219 2903 92

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

5704

МБ Кулата

 

BG02 UNCR 7000 8219 2903 78

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

5705

МБ Кюстендил

 

BG16 UNCR 7000 8219 2903 20

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

5706

МП Логодаж

 

BG82 UNCR 7000 8219 2901 99

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 

5707

МП Олтоманци 

 

BG96 UNCR 7000 8219 2903 35

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

UNCR 9660

UNCRBGSF

 

Митни сборове

222800

 

 

 

 

 

ДДС при внос

220800

 

 

 

 

 

Акциз при внос

220300

 

 

 

 

 

Глоби, лихви, неустойки

225000

 

 

 

 




Разпечатай 




[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!