Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!режим Внос (втори вариант)

1. Писменото деклариране за режим внос се извършва по следните начини:
 1 деклариране по нормалната процедура
 2 опростено деклариране
 3 облекчено деклариране

2. Устно деклариране за режим внос се допуска в следните случаи:
 1 за стоки с нетърговски характер, пренасяни от пътници
 2 за стоки, пренасяни от лице в качеството му на представител на друго лице
 3 за транспортни средства, регистрирани на митническата територия на РБългария

3. В случаи на ползване на намалени или нулеви ставки на вносните мита в рамките на тарифните квоти за стоки, поставени под режим внос, се изисква документът, от който зависи ползването му, да бъде представен пред митническите органи:
 1 преди изчерпване на тарифната квота
 2 след датата на разрешаване на преференцията
 3 преди датата на прекратяване на преференцията

4. С приемането от митническите органи на опростена митническа декларация за стоки под режим внос, вдигането на стоките:
 1 се забавя
 2 се възпрепятства
 3 не се забавя и не се възпрепятства

5. Когато отложеното представяне на данни или документи за стоки под режим внос не може да окаже влияние върху размера на митните сборове, митническите органи:
 1 изискват обезпечение
 2 вземат ги под отчет
 3 изискват нова митническа декларация

6. След даване на разрешение за вдигане на стоките митническата декларация:
 1 може да бъде подменена с друга
 2 може да бъде анулирана
 3 може да бъде поправена


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!