магистърска програма Валутен, митнически и данъчен контрол

Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!режим Внос (първи вариант)

1. Чрез оформянето на режим внос:
 1 местните стоки придобиват статут на чуждестранни
 2 чуждестранните стоки придобиват статут на местни
 3 чуждестранните стоки придобиват статут на временно складирани

2. Внесените стоки губят митническия си статут на местни стоки при:
 1 анулиране на декларация за внос след вдигане на стоките
 2 изземването им в полза на държавата
 3 възстановяване или опрощаване на вносните митни сборове за същите стоки

3. Стоки с употреба за специфични цели, поставени под режим внос с нулеви ставки на митните сборове
 1 се освобождават от митнически контрол
 2 се предават в митнически склад
 3 се поставят под митнически надзор

4. Митническия надзор на стоки, поставени под режим внос с намалени ставки на митните сборове приключва, когато
 1 се внесат в свободна зона или свободен склад
 2 се унищожат, изнесат или станат неприложими условията за намаляване на ставките
 3 се заплатят дължимите митни сборове след разрешение за употребата им за други цели

5. Срокът, в който деклараторът трябва да обяви данните или да представи документите, липсващи при приемане на декларацията за режим внос, е:
 1 не повече от 10 дни
 2 не повече от един месец
 3 Не по-малко от един месец

6. Опростената митническа декларация за режим внос, към която не са приложени изискващите се документи в срок:
 1 се анулира
 2 заменя се с нова за писмено деклариране по нормална процедура
 3 заменя се с ДЕАД


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!