Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!Митнически режими (общ - трети вариант)

1. Митническият надзор на стоки, поставени под режим Внос, се прекратява, когато:
 1 стоките са прехвърлени в свободна зона
 2 стоките са изнесени обратно в чужбина
 3 се разреши употребата им за цели, различни от тези с преференции

2. С режим Внос се приключват режимите:
 1 транзит
 2 временен износ
 3 временен внос

3. Митните сборове при режим Митническо складиране се:
 1 заплащат предварително
 2 обезпечават
 3 опрощават

4. Обезпечаване на митните сборове при режим Митническо складиране не се изисква за склад:
 1 тип А
 2 тип В
 3 тип F

5. Отговорни лица за учредяване на обезпечение при режим Митническо складиране са:
 1 собственика на стоките
 2 складодържателя
 3 вложителя

6. Режимът Митническо складиране се приключва с:
 1 режим износ
 2 режим транзит
 3 ново допустимо митническо направление


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!