Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!Общ

1. Кога внасяните стоки се поставят под митнически надзор?
 1 при подаването на митнически манифест
 2 при въвеждането им на територията на страната
 3 при поставянето им под режим Митническо складиране

2. Декларирането на стоките става чрез:
 1 подаване на ЕАД
 2 подаване на митнически манифест
 3 подаване на стокова митническа декларация

3. За кои стоки се изисква обезпечение на митните сборове?
 1 за акцизните стоки
 2 за местните стоки
 3 за чуждестранните стоки

4. Какво се разрешава с митническият режим Пасивно усъвършенстване?
 1 обработка на стоки в страната и последващ износ
 2 обработка на стоки извън страната и последващ внос
 3 безмитен внос на компенсаторни продукти

5. При кой вид транспорт се използва СИМ товарителница?
 1 железопътен
 2 морски
 3 шосеен

6. При кои случаи се подава опростена митническа декларация?
 1 при транзит на стоки
 2 при внос на стоки, ползващи квота
 3 при непълен комплект от документи или данни


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!