Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!Документи (пети вариант)

1. Стока пътуваща под покритието на Карнет ТИР:
 1 не се проверява в граничните митнически учреждения
 2 проверява се само от получаващото митническо учреждение
 3 може да се проверява от всяко едно митническо учреждение

2. Срокът на валидност на АТА карнетът е :
 1 една година
 2 две години
 3 шест месеца

3. АТА карнетът се състои от двойки:
 1 бели и зелени листове
 2 жълти, бели и сини листове
 3 жълти, бели и зелени листове

4. Гарант на митнически сборове на стоки поставени под покритието на АТА карнет за България е:
 1 Българската търговско-промишлена палата
 2 Асоциацията на Българските предприятия за международни превози и пътища
 3 международната асоциация на превозвачите

5. Една стока в ЕАД или ДЕАД е :
 1 всяка стока имаща отделен тарифен номер
 2 стоката в един товарен автомобил
 3 стока с различен произход

6. В едно ДЕАД могат да се опишат:
 1 до три стоки с различен МТН
 2 четири и повече стоки с различен МТН
 3 само две стоки с различен МТН


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!