Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!Карнет TIR (първи вариант)

1. Гарант по ТИР карнетът е:
 1 международната асоциация на превозвачите
 2 асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътища
 3 българската търговско промишлена палата

2. Един ТИР карнет се изготвя и задейства за:
 1 един товарен автомобил
 2 за всички товарни автомобили на един превозвач
 3 само за една стока

3. Карнетът ТИР гарантира обезпечението на стоките до:
 1 50 000 USD
 2 50 000 евро
 3 50 000 лв.

4. При превоза на цигари и алкохол карнетът ТИР покрива митни сборове до:
 1 100 000 USD
 2 50 000 USD
 3 не покрива акцизни стоки

5. Отправните и получаващите митнически учреждения по ТИР карнетът трябва да бъдат:
 1 минимум 2
 2 максимум 4
 3 до 6

6. Карнетът ТИР се отчита :
 1 в митническите учреждения задействали износа
 2 в издаващата асоциация
 3 в последното получаващо митническо учреждение


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!