Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!Транспортни документи (първи вариант)

1. След натоварване на стоката в товарния автомобил и проверка на данните вписани в товарителницата, отговорност за състоянието на стоката носи:
 1 изпращача
 2 превозвача
 3 получателя

2. Товарителницата за железопътни превози представлява :
 1 двустранен договор между изпращача и железницата
 2 тристранен договор между изпращача, железницата и получателя
 3 двустранен договор между изпращача и получателя

3. Въздушната товарителница може да се прехвърля във владение на друг субект чрез:
 1 джиро
 2 цесия
 3 не може да бъде прехвърляна

4. Коносаментът представлява:
 1 документ за превоз на стоки по море
 2 митнически документ даващ направление на стоките
 3 търговски документ за произход на стоката

5. Карнетът ТИР представлява :
 1 международен транспортен документ
 2 международен гаранционен документ
 3 разрешително за шосеен превоз

6. ТИР карнетът е документ за :
 1 транзит на стоки
 2 временно пребиваване на стоки в чужда страна
 3 за превоз на стоки между две съседни държави


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!