Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!Документи (четвърти вариант)

1. Общата банкова гаранция е със срок на валидност:
 1 1 година
 2 2 години
 3 3 години

2. Гаранционният сертификат …:
 1 може да се преотстъпва по всяко време
 2 не може да се преотстъпва
 3 е поименен

3. Цесията служи за :
 1 прехвърляне собствеността върху стоката
 2 прехвърляне на права и задължения от един титуляр на друг
 3 доказване на произход на стоките

4. Чрез цесията …:
 1 складодържателят прехвърля задължението да се даде митническо направление върху получателя на стоката
 2 складодържателя дава митническо направление на временно складираните стоки
 3 получателите на временно складираните стоки получават задължението да им дадат митническо направление

5. Конвенцията CMR се прилага…:
 1 за автомобилни превози на товари между 2 различни държави
 2 за вътрешни автомобилни превози
 3 за какъвто и да е вид международен транспорт

6. Международната товарителница за автомобилни превози представлява:
 1 тристранен договор между изпращача, превозвача и получателя
 2 двустранен договор между изпращача и получателя
 3 двустранен договор между превозвача и изпращача


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!