Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!режим Митническо складиране (втори вариант)

1. При допускане на обработка на чуждестранни стоки под режим митническо складиране, стоките:
 1 ползват митническите складове
 2 получават ново митническо направление
 3 се поставят под режим внос

2. Престоят на стоките под режим Митническо складиране е:
 1 ограничен
 2 неограничен
 3 определен по преценка на митническите органи

3. Когато стоките под режим Митническо складиране са с определен срок на престой под този режим:
 1 след изтичането на срока се иска ново митническо направление
 2 преди изтичането на срока се иска ново митническо направление
 3 преди изтичането на срока се обезпечават митните сборове

4. Разграничаването на стоките на местни и чуждестранни преди поставянето им под режим Митническо складиране е предпоставка за:
 1 определяне на размера на митните сборове
 2 разрешаване на режима
 3 поставянето им в едно и също складово помещение

5. Със статут на митнически склад е място, което:
 1 се намира в района на митническото учреждение
 2 е одобрено от митническите органи
 3 е поставено под митнически контрол

6. Митническите складове могат да бъдат:
 1 частни
 2 общински
 3 обществени


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!