Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!режим Митническо складиране (първи вариант)

1. Режимът Митническо складиране е режим:
 1 по вноса
 2 по износа
 3 постоянен

2. Режимът Митническо складиране се прилага за стоки, които:
 1 не са получили митническо направление
 2 трябва да бъдат поставени и съхранени в митнически склад
 3 трябва да бъдат поставени под митнически надзор

3. Под режим Митническо складиране се поставят:
 1 местни стоки
 2 чуждестранни стоки
 3 временно складирани стоки

4. Чуждестранните стоки се поставят под режим Митническо складиране, когато:
 1 се облагат с вносни митни сборове
 2 не подлежат на мерките на търговската политика
 3 не се облагат с вносни митни сборове

5. Под режим Митническо складиране се поставят местни стоки, които отговарят на следните изисквания:
 1 изрични разпоредби, според които поставянето им в митнически склад предвижда прилагането на мерки като при внос
 2 изрични разпоредби, които ги определят като стоки с възможна двойна употреба
 3 по преценка на митническите органи

6. Преработването на чуждестранни стоки в митнически склад се допуска, когато са поставени под :
 1 режим внос
 2 режим активно усъвършенстване, при условията на режим митническо складиране
 3 режим обработка под митнически контрол при условията на митническо складиране


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!