Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!режим Внос (седми вариант)

1. Митническият надзор на стоки, поставени под режим Внос, се прекратява, когато:
 1 стоките са прехвърлени в свободна зона
 2 стоките са изнесени обратно в чужбина
 3 се разреши употребата им за цели, различни от тези с преференции

2. Като разновидности на режим Внос се прилагат режимите:
 1 пасивно усъвършенстване
 2 митническо складиране
 3 активно усъвършенстване

3. С режим Внос се приключват режимите:
 1 транзит
 2 временен износ
 3 временен внос

4. Оформянето на режим Внос придава на чуждестранните стоки митнически статут на:
 1 местни стоки
 2 стоки с произход
 3 стоки без произход

5. Внесените стоки губят статута си на местни, ако вносните мита за тях са били:
 1 възстановени
 2 опростени
 3 депозирани

6. Оформянето на режим Внос става след поставянето на текст със следното съдържание:
 1 "разтоварването разрешено"
 2 "вносът разрешен"
 3 "разрешавам вдигането на стоките"


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!