Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!Документи (втори вариант)

1. Декларацията за стойността служи за:
 1 гарантиране на плащанията
 2 определяне на митните сборове
 3 установяване на митническата стойност

2. Митнически манифест се подава в:
 1 граничното митническо учреждение
 2 получаващото митническо учреждение
 3 отправното митническо учреждение

3. Удостоверение за внос или износ на стоки се изисква, когато:
 1 стоките са с неустановен произход
 2 стоките са предмет на специален режим
 3 стоките не са получили митническо направление

4. Общия брой на отправните и получаващите митнически учреждения по Карнет ТИР може да бъде:
 1 четири
 2 осем
 3 неограничен брой

5. Сертификатът за обща банкова гаранция е със срок на валидност:
 1 до една година
 2 до две години
 3 до три години

6. Валутната митническа декларация се попълва от:
 1 пътника
 2 митнически агент
 3 митнически инспектор


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!