магистърска програма Валутен, митнически и данъчен контрол

Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!Митнически режими (общ - първи вариант)

1. Разрешаването на митнически режим се извършва:
 1 по нормална процедура
 2 по опростена процедура
 3 по усложнена процедура

2. Писмено искане за ползване на митнически режим се подава от:
 1 собственика на стоката
 2 митническия посредник
 3 титуляра на митническия режим

3. Условията за разрешаване на митнически режим са:
 1 режимът да се ползва от местно лице
 2 да има условия за осъществяване на митнически надзор и контрол
 3 режимът да е обезпечен

4. Писмено искане за ползване на митнически режим се подава:
 1 по един образец за всички режими
 2 по различен за всички режими
 3 в свободен текст

5. Издаденото разрешение за ползване на митнически режим е валидно:
 1 само за едно поставяне под режим
 2 само за една година
 3 за едно или повече поставяния под режим

6. В процедурата по даване на разрешение за ползване на режим се включват следните митнически учреждения:
 1 входящо
 2 надзорно
 3 изходящо


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!