Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!режим Временен износ (втори вариант)

1. Режимът временен износ е:
 1 временен
 2 постоянен
 3 по износа

2. Временният износ на шосейни превозни средства се допуска, когато:
 1 се представи документ за собственост
 2 се представи документ за регистрация в страната ни
 3 се предостави документ за регистрация в чужбина

3. Износът на стоки под режим временен износ с карнет АТА може да се приложи когато:
 1 карнетът е издаден, заверен и гарантиран у нас
 2 карнетът е издаден, заверен и гарантиран в чужбина
 3 включва само чуждестранни стоки

4. Контролът върху режим временен износ се извършва от митническото учреждение:
 1 на вноса
 2 на износа
 3 на реимпорта

5. Режимът временен износ се приключва с:
 1 режим износ
 2 режим внос след въвеждане на стоките на митническата територия на страната ни
 3 режим внос преди въвеждане на стоките на митническата територия на страната ни

6. Контролът върху режим временен износ обхваща:
 1 разрешаване на режима
 2 манифестиране на стоките
 3 определяне на срок за престой на стоките в чужбина


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!