Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!режим Временен износ (първи вариант)

1. Режимът временен износ е:
 1 митнически икономически режим
 2 режим с отложено плащане
 3 основен режим

2. Режим временен износ се прилага за:
 1 местни стоки
 2 стоки с произход
 3 временно складирани стоки

3. Стоките под режим временен износ трябва да могат да бъдат идентифицирани при:
 1 при износа им
 2 транзита им
 3 реимпорта им

4. Режим временен износ:
 1 поражда пълно митническо задължение
 2 поражда частично митническо задължение
 3 не поражда митническо задължение

5. При режим временен износ:
 1 се изисква възстановяване на вносни митни сборове
 2 не се изисква възстановяване на вносни митни сборове
 3 се изисква заплащане на митни сборове

6. Режим временен износ може да се прилага и при:
 1 износ на стоки с възможна двойна употреба
 2 износ на стоки под покритието на карнет АТА
 3 насипни товари


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!