Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!режим Пасивно усъвършенстване (втори вариант)

1. При режим пасивно усъвършенстване се извършва:
 1 заплащане на пълни митни сборове
 2 освобождаване от митни сборове
 3 частично заплащане на митни сборове

2. Режимът пасивно усъвършенстване включва:
 1 обезпечение на митни сборове
 2 прилагане на мерките на търговската политика
 3 извършване на всички митнически формалности при износ на местни стоки

3. Операциите по усъвършенстване при пасивно усъвършенстване са:
 1 поправка
 2 преработка
 3 опаковка

4. Под режим пасивно усъвършенстване не могат да се поставят стоки, които:
 1 не са идентифицирани с документ
 2 се обработват под митнически режим
 3 износът на които, дава право за възстановяване на митни сборове

5. Пълно освобождаване от вносни митни сборове се прилага при режим пасивно усъвършенстване, когато:
 1 се извършва платена поправка извън гаранционния срок
 2 се извършва безплатна поправка в рамките на гаранционния срок
 3 се отстранява производствен дефект

6. Режим пасивно усъвършенстване се приключва с:
 1 режим внос
 2 режим временен износ
 3 режим активно усъвършенстване


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!