Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!режим Износ (трети вариант)

1. Деклариране на стоки под режим износ на изходното митническо учреждение се допуска, когато:
 1 стоките нямат търговски характер
 2 стоките се изнасят от физически лица
 3 стоките не са предмет на забрана или ограничение

2. Устно деклариране при износ на стоки под режим износ се допуска:
 1 само в отправното митническо учреждение
 2 само в изходното митническо учреждение
 3 по преценка на митническите органи

3. Стоките под режим износ могат да напускат митническата територия на страната ни:
 1 при представяне на декларация за износ
 2 при представяне на декларация от производител
 3 при представяне на транспортни документи

4. В отправното митническо учреждение, при несъответствие във вида на стоките с декларираното:
 1 се преписва декларацията за износ
 2 се коригират несъответствията
 3 се анулира декларацията

5. При установяване на повече стоки от декларираните в гранично учреждение се:
 1 анулира ЕАД-то
 2 стоките се дописват в ЕАД-то
 3 се уведомява отправното митническо учреждение

6. При установяване на липси на стоки спрямо декларираните, в граничното учреждение се:
 1 коригират документите
 2 спира износа
 3 разрешава износа


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!