Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!режим Износ (втори вариант)

1. Митническата декларация при режим износ се подава в митническото учреждение:
 1 което е на граничен пункт
 2 в района, на което се подготвя експедицията и товаренето на стоката
 3 което е вътрешно

2. В изходното митническо учреждение се представят следните формуляри на ЕАД:
 1 1, 2 и 3
 2 2, 3 и А
 3 1, 3 и А

3. При режим износ се оформят следните документи:
 1 ЕАД за износ
 2 митнически манифест
 3 товарителница

4. За изходно митническо учреждение при износ на стоки по въздух, по вода и по пощата се счита:
 1 това, в което са натоварени стоките
 2 това, което приема стоките съгласно договор за превозването им от международен превозвач
 3 това, което дава разрешение за износа

5. До действителното напускане на стоките, поставени под режим износ, те :
 1 се поставят в митнически склад
 2 се поставят под митнически надзор
 3 могат да претърпят преработка

6. При износ на стоки под режим износ, осъществен на партиди, се прави заверка на:
 1 обща декларация
 2 допълнителна декларация
 3 декларация на действително изнесените стоки


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!