Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!режим Износ (първи вариант)

1. Режим износ е:
 1 икономически
 2 постоянен
 3 временен

2. Под режим износ се поставят стоки, които:
 1 са местни, поставени само под този режим
 2 са чуждестранни, поставени само под този режим
 3 са под режим пасивно усъвършенстване

3. Режим износ се прилага за стоки, които:
 1 задължително напускат митническата територия на страната
 2 са местни стоки
 3 са чуждестранни

4. Режим износ се разрешава за стоки:
 1 в неустановено състояние
 2 в състояние, отговарящо на това при приемането на декларацията за износ
 3 в състояние, отговарящо на това при товаренето им

5. Износител при режим износ е лицето, което:
 1 е собственик на стоката в момента на приемането и
 2 е превозвач на стоката
 3 има права да се разпорежда със стоката

6. Декларирането при режим износ се извършва със:
 1 стокова митническа декларация
 2 митническа декларация за износ
 3 декларация за стойност


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!