Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!режим Транзит (трети вариант)

1. Режим транзит е:
 1 по вноса
 2 по износа
 3 митнически икономически режим

2. Стоките под режим транзит се декларират с:
 1 ЕАД-транзит
 2 товарителници
 3 транспортни листове

3. Не се изисква обезпечение на митните сборове при режим транзит, когато:
 1 стоките са чуждестранни
 2 превозите са по въздух
 3 се превозват пощенски пратки

4. Еднократното обезпечение при режим транзит покрива:
 1 пълният размер на задълженията
 2 част от задълженията
 3 задълженията по най-високите ставки за съответните стоки, без преференциите

5. Банковата гаранция при режим транзит покрива:
 1 само една транзитна операция
 2 неограничен брой транзитни операции
 3 няколко транзитни операции, но до определен размер на митните сборове

6. Режим транзит се приключва чрез:
 1 представяне на стоките и документите в отправното митническо учреждение
 2 представяне на стоките и документите в получаващото митническо учреждение
 3 представяне на доказателства от отговорното лице за завършването на режима


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!