Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!Документи (първи вариант)

1. Фактурата INVOICE е:
 1 документ за покупка-продажба на стоки от чужбина
 2 документ за съгласуване условията на сделката
 3 документ за произход на стоката

2. Цесията е свързана с:
 1 получаване на разрешение за ползване на митнически режим
 2 прехвърляне на права и задължения от един титуляр на друг
 3 приключване на митнически режим

3. Карнетът ТИР се издава в:
 1 отправната държава
 2 държавата, в която е постоянното седалище на титуляра
 3 в получаващата държава

4. Броя на волетите на Карнет ТИР, които трябва да се попълнят, се определя от:
 1 броя на съчленените превозни средства
 2 броя на получаващите митнически учреждения
 3 броя на транзитните държави

5. Карнет АТА се прилага за стоки:
 1 които подлежат на преработка
 2 които преминават транзитно през страната ни
 3 които не подлежат на преработка

6. Какви преференции се ползват с EUR.1
 1 безмитен внос на стоки
 2 намалени ставки на митото
 3 разрсрочено плащане на митото


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!