Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!режим Транзит (втори вариант)

1. Стоките под режим транзит се декларират с:
 1 ЕАД-транзит
 2 товарен списък
 3 не се декларират

2. Срокът за транзитиране на стоките от отправно до получаващо митническо учреждение е:
 1 5 дни
 2 15 дни
 3 няма определено време

3. Не се изисква обезпечение на митни сборове при режим транзит, когато:
 1 превозите са по шосе
 2 превозите са по вода
 3 превозите са с ж.п. транспорт

4. Обезпечението при режим транзит е :
 1 общо
 2 частично
 3 еднократно

5. Обезпечението при режим транзит се учредява чрез:
 1 банкова гаранция
 2 паричен депозит
 3 апортна вноска

6. При режим транзит се ползва:
 1 обща гаранция
 2 еднократна гаранция
 3 международна гаранция


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!