магистърска програма Валутен, митнически и данъчен контрол

Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!режим Временен внос (втори вариант)

1. Временно внесените стоки трябва да получат митническо направление в срок от:
 1 12 месеца
 2 24 месеца
 3 36 месеца

2. Не се разрешава временен внос с частично освобождаване от вносни митни сборове за стоки, които:
 1 са с неустановен произход
 2 са претоварени
 3 са консумативи

3. Обезпечението на митните сборове при режим временен внос е:
 1 в размер на 10 %
 2 в размер на 50 %
 3 в пълен размер

4. Не се изисква обезпечение при режим временен внос, когато:
 1 се ползва TIR карнет
 2 се ползва ATA карнет
 3 размерът на вносните митни сборове е минимален

5. Режимът временен внос се приключва:
 1 чрез даване на ново митническо направление
 2 чрез освобождаване от вносни митни сборове
 3 чрез заплащане митните сборове за стоките

6. Митническият контрол при временен внос включва:
 1 проверка на превозното средство
 2 определяне на срок за реекспортиране на стоките
 3 освобождаване от вносни митни сборове


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!