Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!режим Временен внос (първи вариант)

1. Поставените под режим временен внос стоки:
 1 се внасят в страната ни с цел обработка
 2 се внасят в страната ни с цел да бъдат реекспортирани след преработка
 3 се внасят в страната ни с цел да бъдат реекспортирани без да претърпяват промени

2. Под режим временен внос се поставят:
 1 местни стоки
 2 чуждестранни стоки
 3 временно складирани стоки

3. За стоките поставени под режим временен внос се допуска
 1 малък ремонт
 2 промяна на външния вид
 3 нормално износване

4. Освобождаването от вносни митни сборове при режим временен внос е:
 1 пълно
 2 частично
 3 временно

5. Режим временен внос се разрешава на лица, които:
 1 са собственици на временно внесени стоки
 2 ползват временно внесените стоки
 3 нареждат да се ползват временно внесените стоки

6. Не се разрешава режим временен внос за стоки, които:
 1 нямат установен произход
 2 не могат да се идентифицират
 3 са над определена стойност


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!