Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!режим Обработка под митнически контрол (втори вариант)

1. Режимът обработка под митнически контрол е:
 1 спомагателен
 2 режим с отложено плащане
 3 митнически икономически режим

2. Размерът на митните сборове за стоки, поставени под режим обработка под митнически контрол е:
 1 равен на този за вносните стоки
 2 по-малък от този на вносните стоки
 3 по-голям от този на вносните стоки

3. Режимът обработка под митнически контрол се разрешава на:
 1 местни лица
 2 чуждестранни лица
 3 чуждестранни лица, получили разрешение за обработка под митнически контрол

4. При режим обработка под митнически контрол дължимите митни сборове се:
 1 опрощават
 2 обезпечават
 3 разсрочват

5. Приключването на режима обработка под митнически контрол става с:
 1 режим внос
 2 реекспорт
 3 реимпорт

6. Контролът при режим обработка под митнически контрол включва:
 1 разрешение за внос на стоките
 2 разрешение за ползване на режима
 3 приключване на режима


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!