Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!режим Активно усъвършенстване (трети вариант)

1. Митническият режим "активно усъвършенстване" е:
 1 режим с отложено плащане
 2 временен режим
 3 спомагателен режим

2. Срокът за приключване на режим активно усъвършенстване е:
 1 три месеца
 2 шест месеца
 3 дванадесет месеца

3. Срокът за приключване на режим активно усъвършенстване започва да тече от датата на:
 1 подаването на искането за разрешаване на режима
 2 поставянето на стоките под режим
 3 износа на компенсаторен продукт

4. Предварителният контрол върху режим активно усъвършенстване включва:
 1 издаване на разрешение за ползване на режима
 2 издаване на разрешение за внос на стоки
 3 одобряване на рандеман

5. Предварителният контрол върху режим активно усъвършенстване включва:
 1 определяне на срок на режима
 2 определяне на срок за деклариране на внесените чуждестранни стоки
 3 определяне размера на митническото задължение

6. Приключването на режим активно усъвършенстване се извършва с :
 1 реекспрортирането на компенсаторните продукти
 2 предоставянето на компенсаторните продукти за продажба в страната
 3 поставянето на компенсаторните продукти в свободен склад


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!