Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!режим Активно усъвършенстване (първи вариант)

1. Митническият режим "активно усъвършенстване" е:
 1 режим по вноса
 2 режим по износа
 3 митнически икономически режим

2. При режим активно усъвършенстване се извършват операции върху стоките:
 1 в митнически склад
 2 на наша територия
 3 в чужбина

3. Усъвършенстването на стоките при режим активно усъвършенстване е по отношение на:
 1 количеството
 2 качеството
 3 техническите параметри

4. Митническият режим активно усъвършенстване се проявява като:
 1 режим с отложено плащане
 2 режим с разсрочване на плащането
 3 режим с възстановяване на плащането

5. Операциите по усъвършенстването на стоките при режим активно усъвършенстване са:
 1 обработка
 2 преработка
 3 не се обработват

6. В резултат на усъвършенстването на стоките, поставени под режим активно усъвършенстване се получава:
 1 добавъчен продукт
 2 компенсаторен продукт
 3 отпадъчен продукт


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!