магистърска програма Валутен, митнически и данъчен контрол

Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!Общ

1. Режимът активно усъвършенстване с отложено плащане е:
 1 Режим с отложено плащане
 2 Митнически икономически режим
 3 Спомагателен режим

2. Какъв е размерът на обезпечение на митните сборове при режим активно усъвършенстване с отложено плащане, разрешен на база икономическо условие - изработка на ишлеме
 1 без обезпечение
 2 10%
 3 20%

3. Какво е наименованието на крайния продукт, получен в резултат на операции по обработване
 1 обработен продукт
 2 преработен продукт
 3 компенсаторен продукт

4. Срокът за престой на стоките под режим митническо складиране е:
 1 20 дни
 2 45 дни
 3 неограничен

5. Лицето, което управлява митнически склад е:
 1 складодържателят - титуляр на разрешението
 2 вложителят в митническия склад
 3 собственика на склада по нотариален акт

6. Манифестирането на стоките се извършва чрез:
 1 екземпляр от транзитния документ
 2 подаване на митнически манифест
 3 представяне на търговски и превозни документи


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!