Свободна зона

      Свободните зони и свободните складове представляват обособени части от митническата територия на ЕС или помещения върху нея, в които несъюзните стоки, за целите на митническото облагане и на мерките на търговската политика при внос, се считат за намиращи се извън тази територия. Свободните зони са оградени, като границите, входните и изходните пунктове на свободните зони подлежат на митнически надзор. Лицата, стоките и транспортните средства, които влизат във или напускат свободната зона, могат да бъдат обект на митнически контрол. Съобразно митническото законодателство в свободните зони се разрешават всякакви дейности с промишлен или търговски характер или извършването на услуги, за извършването на които митническите органи се уведомяват предварително.

      Несъюзните стоки, въведени в свободна зона, се считат за поставени под режим Свободна зона в момента на въвеждането им в нея, освен ако вече са били поставени под друг митнически режим или в момента на завършване на режим транзит, освен ако се поставят незабавно под следващ митнически режим. Докато останат в свободната зона несъюзните стоки могат да бъдат допуснати за свободно обращение или поставени под режим активно усъвършенстване, временен внос или специфична употреба при условията, предвидени за тези режими. В тези случаи те вече не се считат за поставени под режим свободна зона. Стоките в свободна зона могат да бъдат изнесени или реекспортирани извън митническата територия на Съюза или въведени в друга част на митническата територия на Съюза при съблюдаване изискванията на митническото законодателство за подобен вид движение.

      Съюзните стоки могат да се въвеждат, складират, придвижват, използват, усъвършенстват или изразходват в свободна зона. В тези случаи те не се считат за поставени под режим свободна зона.

      Повече информация за свободните зони може да откриете в раздел "Свободни зони".

Други митнически режими

Повече по темата тук...

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!