Реекспорт

      Реекспортът представлява изнасяне на несъюзни стоки извън митническата територия на ЕС, които са били въведени с цел поставяне под определен специален режим или когато оставянето им на територията на ЕС е неизгодно или неоправдано. При реекспорт е налице едновременно прилагане на формалностите за изнасяне и транзитиране на стоки.

      Несъюзни стоки, предназначени да бъдат изведени от митническата територия на Съюза, подлежат на декларация за реекспорт, която се подава в компетентното митническо учреждение. Това правило не се прилага за никоя от следните стоки:
      - стоки, поставени под режим външен транзит, които само преминават през митническата територия на Съюза;
      - стоки, които се претоварват в свободна зона или се реекспортират директно от нея;
      - стоки на временно складиране, които се реекспортират директно от съоръжение за временно складиране.

      Уведомление за реекспорт се подава, когато несъюзни стоки, посочени в последните две групи, се извеждат от митническата територия на Съюза и за тези стоки има освобождаване от задължение за подаване на обобщена декларация за напускане. То следва да съдържа минимум необходимите данни за приключване на режим свободна зона или за завършване на временното складиране.

      Режимът е регламентиран в чл.270 от Регламент (ЕС) №952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза.

Други митнически режими

Повече по темата тук...


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!