Новини

Отчет за дейността на Агенция Митници през 2023 г.

223 разглеждания от 16 февруари 2024 г.

    Обичайно постиженията на Агенция „Митници“ се измерват в числа, а безспорни постижения с числово изражение не липсват и през 2023 година. На фона на сложната международна обстановка, и като изключим инфлационния пик на 2022 г., приходите следват устойчиво историческата тенденция на ръст, като общо събраните постъпления са в размер на 12 502.2 млн. лева.
   
    И докато общите резултати са повлияни от обективни международни икономически фактори, то през 2023 г. истинският измерител за работата на Агенция „Митници“ и постижение, което следва да бъде отбелязано, са приходите от акциз. Те не само преизпълняват плана за 2023 г. с 3.5% и надминават със 7.7% приходите за 2022 година, но и за първи път приходите от акциз преминават границата от 6 млрд. лева и достигат до 6 148.0 млн. лева.
   
    Нарастват приходите във всички основни групи акцизни продукти, като в голяма степен ръстът се дължи на увеличение в освободените количества. Определящи за положителните резултати при касовото изпълнение на приходите от акциз за горива през 2023 г. са постъпленията през втората половина на годината, когато техният размер изпреварва със 106.4 млн. лева (8.8%) събраното през сравнимия период на 2022 г. и изцяло компенсира изоставането (89.8 млн. лева), отчетено през първото полугодие.
   
    Нетните приходи от акциз на тютюн и тютюневи изделия през 2023 г. достигнаха 3345.0 млн. лева и отчетоха рекорден ръст от 11.2% (336.2 млн. лева) спрямо 2022 година. В най-голяма степен това се дължи на ръста на освободените за потребление цигари (с 5.5%) и на нагреваеми тютюневи изделия (с 87.4%), които общо допринасят за повишените приходи с 218.1 млн. лева.
   
    Ръст се отбеляза и по линия на разкритите от митническите инспектори нарушения с акцизни стоки. Задържаните нелегални цигари достигат близо 97 млн. къса или 2,3 пъти повече в сравнение с миналата година. Нарастват и иззетите количествата тютюни, алкохолни напитки и някои енергийни продукти. Чрез съвместни проверки с органите на МВР на територията на страната е преустановена дейността на нелегални фабрики за цигари и депа за съхранение на акцизни стоки без документи. В същото време по външните и нерядко на вътрешните граници на страната, митническите служители разкриват случаи на укрити в иновативни тайници или превозвани с неверни документи тютюневи изделия и други контрабандни стоки.
   
    И през 2023 г. година митническите органи установиха недекларирана валута в значителни размери – над 41 млн. левова равностойност, която е пренасяна необявена в посока от Западна Европа към Азия. Наред с работата „на терен“ бяха приети и промени във Валутния закон и Наказателния кодекс, които въвеждат ясна процедура за доказване на произхода на средствата и предвиждат по-тежки наказания. Работата по валутното законодателство е един от примерите, в които не само високият резултат за разкрити нелегални стоки може да се нарече успех, защото новото законодателство е и инструмент за налагането на по-адекватни санкции.
   
    През 2023 г. Агенция „Митници“ се сблъска и с други нестандартни предизвикателства. Едно от тях бе регулацията на превоза на малки надуваеми лодки, използвани за трафик на мигранти през Ламанша. Чрез легални механизми и активни проверки бяха предотвратени редица опити за внос, а добрите резултати намериха признание в лицето на Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания.
   
    Изминалата 2023 г. отбеляза и успешния финал на някои от най-големите IT-проекти на Агенция „Митници“, които доведоха до пълна дигитализация на основните митнически процеси по внос, износ и транзит. В същото време 2023 г. беше и стартовият период на други технологични предизвикателства, свързани с управлението и обработката на трафика, които тепърва ще се изграждат и развиват през 2024 г. и следващите години.
   
    Активната и резултатна работа на митническите служители бе оценена високо на поредица форуми и при множество международни посещения, включително на европейския комисар Марейд Макгинес и на британския министър по въпросите на имиграцията Робърт Дженрик, които се запознаха лично с работата на ГКПП Капитан Андреево.
   
    С поглед към изтеклата 2023 г. можем да обобщим, че тя беше година на границите, но и на диалога, на многото предизвикателства, на големите задачи и трудните решения, но все пак това беше една година, в която митниците постигнаха сери озни резултати.
   
    Павел Тонев,
    директор на Агенция „Митници“
   
    Българските митници през 2023 г.

Отчет за дейността на Агенция Митници през 2023 г.

Коментари

  Все още няма направени коментари!
 Вашият коментар 

anti robot anti robot anti robot anti robot

   Всички полета са задължителни!

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!