Новини

Промени в Делегирания регламен 2015/2446 и Регламента за изпълнение 2015/2447

340 разглеждания от 12 февруари 2024 г.

    В Официален вестник на ЕС е публикуван нов Делегиран регламент 2024/249 на Комисията, изменящ Делегиран регламент 2015/2446 на Комисията (UCC-DA), който изменя и заменя приложения A, B, B02, B03 и 12-01.
   
    Едновременно с това в Официален вестник беше публикуван и новият Регламент за изпълнение 2024/250 на Комисията за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 (UCC-IA). В са актуализирани новите UCC-IA формати и кодове за съответните изисквания за данни.
   
    Новите регламенти включват прегледи на свързаните с данните приложения, които са извършени през последните две години. Прегледът е извършен паралелно с развитието на съответните митнически електронни системи. Определени са и преходни периоди за внедряване на промените в митническите електронни системи, когато е необходимо, за да се даде достатъчно време на държавите-членки, Комисията и икономическите оператори.
   
    И двата регламента влизат в сила 20 дни след публикуването.

Промени в Делегирания регламен 2015/2446 и Регламента за изпълнение 2015/2447

Коментари

  Все още няма направени коментари!
 Вашият коментар 

anti robot anti robot anti robot anti robot

   Всички полета са задължителни!

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!