Новини

Годишен доклад на Световната търговска организация

742 разглеждания от 14 септември 2023 г.

    Докладът за световната търговия за 2023 г. привежда аргументи за „ре-глобализация“ на фона на ранни признаци на фрагментация.
   
    Докладът за световната търговия на Световната търговска организация (СТО) представя нови доказателства за ползите от по-широката, по-приобщаваща икономическа интеграция, тъй като ранните индикации за разпокъсаност на търговията заплашват да спрат растежа и развитието. Публикацията, огласена на 12 септември, включва констатации за това как „повторната глобализация“ - или засиленото международно сътрудничество и по-широката интеграция - може да подпомогне сигурността, приобщаването и екологичната устойчивост.
   
    „Международният икономически ред след 1945 г. беше изграден върху идеята, че взаимозависимостта между нациите чрез засилени търговски и икономически връзки ще насърчи мира и споделения просперитет. През по-голямата част от последните 75 години тази идея ръководеше политиците и помогна да се положат основите за безпрецедентна ера на растеж, по-висок жизнен стандарт и намаляване на бедността“, казва генералният директор на СТО Нгози Оконджо-Ивеала в предговора си към доклада. „Днес тази визия е застрашена, както и бъдещето на една отворена и предвидима глобална икономика.“
   
    „По-конкретно, докладът обосновава разширяването на търговската интеграция до повече икономики, хора и проблеми, което е процес, който наричаме „повторна глобализация“, добави главният икономист на СТО Ралф Оса. Търговската интеграция „е мощен инструмент за подобряване на жизнения стандарт, който помогна за измъкването на стотици милиони хора от бедността“.
   
    Започвайки с анализ на текущото състояние на глобализацията, докладът потвърждава, че геополитическото напрежение започва да засяга търговските потоци, включително по начини, които са знак за фрагментация на търговските отношения. Изчисленията на секретариата на СТО установяват например, че търговските потоци на стоки между два хипотетични геополитически блока - въз основа на моделите на гласуване в Общото събрание на ООН - са нараснали с 4-6 процента по-бавно от търговията в рамките на тези блокове. Докладът обаче твърди, че въпреки тези констатации международната търговия продължава да процъфтява, което означава, че разговорите за деглобализация все още не са подкрепени от данните. Публикацията посочва разширяването на търговията с дигитални услуги, търговията с екологични стоки и глобалните вериги за стойност в допълнение към устойчивостта на търговията към последните глобални кризи.
   
    Докладът разглежда връзката между икономическата интеграция и три основни предизвикателства, пред които е изправен днешният глобален икономически ред: сигурност и устойчивост, бедност и приобщаване и устойчивост на околната среда – области, в които се наложиха аргументите, че глобализацията не е постигнала очакваното или излага държавите на прекомерни рискове. Разглеждайки доказателствата, докладът твърди, че „ре- глобализацията“, която е подновеният стремеж към интегриране на повече хора, икономики и належащи проблеми в световната търговия, е по-обещаващо решение на тези проблеми от фрагментацията. Докладът показва, че отвореността на търговията е тясно свързана с намалената вероятност от конфликти и е довела до рязко намаляване на бедността за повече от четири десетилетия. Освен това технологичните подобрения, направени от търговията, оказаха силно въздействие върху намаляването на въглеродните емисии.
   
    И накрая, докладът подчертава необходимостта от повече търговия и повече сътрудничество за ефективно справяне с основните проблеми, пред които са изправени политиците по света - от сигурността през приобщаването до изменението на климата. Една обновена и реформирана СТО може да играе централна роля в справянето с тези предизвикателства.
   
    Докладът може да изтеглите от тук.
   
    Резюме на доклада е достъпно тук.

Коментари

  Все още няма направени коментари!
 Вашият коментар 

anti robot anti robot anti robot anti robot

   Всички полета са задължителни!

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!