Новини

Нови митнически споразумения с Швейцария и Норвегия

138 разглеждания от 20 март 2021 г.

    На 12 март и 15 март 2021 г. беше прието важно изменение на споразуменията с Швейцария и Норвегия по отношение на митническите мерки за сигурност. Оригиналните споразумения от 2009 г. са актуализирани, за да се поддържа високо ниво на сигурност и безопасност на външните граници и да се запази равностойността на митническите мерки за сигурност в търговията с трети държави.
    Изменените споразумения отразяват ключови промени в законодателството на ЕС, свързани с управлението на риска и сигурността, главно по отношение на внедряването на системата за контрол на вноса 2 (ICS2) на ЕС. И двете изменени споразумения са приложими от 15 март и създават основа за Швейцария и Норвегия да се присъединят към ICS2, заедно с държавите-членки на ЕС.
    ICS2 е основен инструмент на ЕС за управление на сигурността на влизането и безопасността на граничния контрол в митническата област, подпомагащ програмата за сигурност и безопасност на ЕС преди пристигане на стоките. Това дава възможност на митниците на държавите-членки да извършват по-добре анализ на риска въз основа на обща информация и по този начин по-добре да защитават ЕС и неговите граждани срещу опасен внос и от незаконна търговия.
    Швейцария и Норвегия се договориха да прилагат същите мерки за сигурност и безопасност, които са в сила в ЕС, включително да бъдат част от ICS2, и поради това търговията между тези страни и ЕС ще бъде освободена от изискването за подаване на обобщени декларации за въвеждане (ОДВ) и напускане (ОДН). Швейцария и Норвегия също ще прилагат еквивалентни стандарти за Одобрените икономически оператори, включително стандарти за сигурност и безопасност и мерки за улесняване по отношение на свързания със сигурността митнически контрол.
    Това ще осигури както продължаването на безпроблемните потоци на стоки между двете страни и ЕС, така и улесняването на законната търговия и високото ниво на сигурност по веригата на доставки.

Коментари

  Все още няма направени коментари!
 Вашият коментар 

anti robot anti robot anti robot anti robot

   Всички полета са задължителни!

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!